Projekty

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 na wsparcie szkół, przedszkoli, grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie w 2022 roku przystąpiliśmy do wzbogacenia gabinetów i innych pomieszczeń gimnazjum oraz filii nauczania początkowego w Grygajciach i grup przedszkolnych. Na posiedzeniu Rady Metodycznej gimnazjum uzgodniliśmy, że środki (26 464,60 PLN.) zostaną przeznaczone na zakupienie sprzętu, upominków rzeczowych za udział w konkursach, materiałów biurowych, zabawek i gier edukacyjnych oraz sprzętu dla teatru „Wędrówka”.

BON PIERWSZAKA 2022″

Rodzice ucieszyli się z pomocy finansowej w postaci „Bonu Pierwszaka” i składają szczere podziękowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz organizacji koordynującej powyższego projektu na Litwie – Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

  Z otrzymanych środków 1 września 10 uczniów klasy 1c Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i 3 uczniów klasy 1p Filii Nauczania Początkowego w Grygajciach otrzymało kompletne wyprawki z artykułami szkolnymi i tornistrami. Pozostałe środki dla każdego ucznia w kwocie 470 zł. w całości przeznaczone na dodatkowe zajęcia uzupełniające z języka polskiego lub wykładane w języku polskim, warsztaty lub inne zajęcia edukacyjne.

„BON MATURZYSTY 2022

Otrzymane środki dla 15 uczniów klasy 12-ej (kwota 1000 zł.) zostały w całości przeznaczone na dodatkowe zajęcia przygotowawcze do matury z jęz. polskiego, litewskiego, obcego, matematyki, historii, informatyki i innych egzaminów. Rodzice wyrazili wielkie zadowolenie z pomocy finansowej w postaci „Bonu Maturzysty” i składają szczere podziękowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz organizacji koordynującej powyższy projekt na Litwie – Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.