Susitikimas su rašytoja Jurga Vile

1a, 1b, 3a ir 4b klasių mokiniai bei jų mokytojos Donata Orlova, Viktorija Ilkevič, Nijolė Vičienė ir Liucina Siatkovskė Lapkričio 16 d. susitiko su rašytoja Jurga Vile.
Mokiniams buvo pristatyta istorija apie Algiuką, svajojantį palakioti po pasaulį su savo draugu žąsinu Martynu. Netrukus taip ir nutinka, tačiau visiškai kitaip, nei jis vaizdavosi… Ankstyvą 1941 metų birželio rytą pulkas kareivių išverčia Algiuką bei jo artimuosius iš lovų ir liepia ruoštis kelionėn – taip lietuviai būriais ne savo noru iškeliauja į Sibirą…
Jurgos Vilės ir Linos Itagaki komiksų knygoje Sibiro haiku pasakojama istorija atskleidžia ne vieno Algiuko likimą – tokių skaudžių šeimos istorijų apie išgyvenimą tremtyje slepia širdyje kiekvienas lietuvis, tačiau neužrašytos ar nenupieštos jos grimzta užmarštin, tad nors knygą gali pradėti skaityti patys vaikai nuo aštuonerių metų, ji gali pasirodyti įdomi ir suaugusiajam.

1 września dzwonek zwołał społeczność gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu na inaugurację nowego roku szkolnego. Na święto wiedzy przybyli również honorowi goście: doradca mer samorządu rejonu Wileńskiego pani Wanda Krawczonok, starosta gminy Niemież pani Lilia Grygorowicz. Uroczystość zakończyła się mszą świętą, którą odprawił proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Vytautas Rudis.

Uczennica naszego Gimnazjum Patrycja Siatkovskytė została laureatką XXIII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży na Litwie i zdobyła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Cieszymy się mocno z osiągniętego przez Patrycję sukcesu i życzymy dalszego powodzenia!
Nauczyciel – Elena Galin

Palmy wielkanocne

Palmy wielkanocne są tradycyjnym symbolem Niedzieli Palmowej. Aby lepiej poznać tradycje wykonywania palm oraz inne tradycje wielkanocne, uczniowie klas początkowych wzięli udział w projekcie „Palmy wielkanocne”. Przez kilka tygodni poznawali tradycje  wicia palm. Na koniec projektu każda z klas przedstawiła swoje prace.   

Chcemy podzielić się z Wami przyjemną wiadomością – w zeszłym tygodniu Gimnazjum otrzymało przesyłkę z Ameryki Uczestnicy Międzynarodowego projektu MEW@ z Polską Szkołą im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, rodzice i uczniowe przysłali dla naszych uczniów, biorących udział w projekcie, czapki i słodycze. W zeszłym roku symboliczne prezenty i słodycze wspólnie z Polską Szkołą Wirtualną na Litwie wysłaliśmy my. A więc dzieliliśmy się z nimi nie tylko wiedzą o naszym kraju, ale i upominkami. Wspaniale mieć Przyjaciół.

Na skrzydłach MEW@ do Polonii od Stanów Zjednoczonych do Uzbekistanu

19 grudnia 2021 r. rozpoczęło się świąteczne spotkanie członków międzynarodowego projektu MEW@. Uczniowie ze szkół od Chicago z USA do Taszkentu w Uzbekistanie, rozmawiali o tradycjach Bożego Narodzenia, dzielili się doświadczeniem, zapraszali na spacer po okolicach. Niesamowity nastrój i harmonia towarzyszyli podczas spotkania, napełniając wirtualne spotkanie magią zbliżających świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnicy 3 spotkania II edycji to uczniowie i nauczyciele:  Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago (USA) – koordynator Elżbieta Berkowicz, Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki z Rogalinka (Polska) – koordynator Stefan Wieczorek, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku (Polska) – koordynatorzy Monika Bakowska i  Elżbieta Kamińska, Polska Klasa w Taszkiencie (Uzbekistan) – uczeń Timur i Gimnazjum im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (Litwa) – koordynatorki Krystyna Masalska, Anna Mackiel i Anna Krasowska.

Czytaj dalej

Wspólny projekt i wspólny artykuł.

Dwa państwa, dwie szkoły, wspólny projekt – „Razem dla Edukacji” – „Rodzina Polonijna” finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu ,,Rodzina polonijna”. 
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum miały wspólny cel w roku 2021 – celebrować 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.). Zarówno Sejm Respubliki Litewskiej jak i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. Wspólna historia Polski i Litwy jako Rzeczpospolita Obojga Narodów to silne związki wielu kultur, narodów i języków.

Czytaj dalej

MEW@ od Europy po Azję

30 października 2021 r. rozpoczęła się druga edycja spotkań międzynarodowego projektu MEW@ – „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa”, który koordynuje Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim (inicjatorem projektu jest Krystyna Masalska, koordynatorkami Anna Mackiel i Anna Krasowska) pod patronatem Polskiej Szkoły Wirtualnej na Litwie (administrator Anna Pawiłowicz-Janczys).

Czytaj dalej

Wirtualny portal połączył Wilno i Lublin

To wyjątkowe wydarzenie, które już przeszło do historii. Czy są jeszcze inne szkoły, które wpadły na pomysł zorganizować swoim uczniom spotkanie poprzez portal?
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum z Gdańska wspólnie realizują projekt ,,Rodzina polonijna – RAZEM DLA EDUKACJI”, finansowany przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”. W ramach projektu są realizowane wycieczki, edukacje, zajęcia i spotkania wirtualne. Szkoły z powodu pandemii koronawirusa wybrały komunikację na odległość, korzystając z możliwości, które dają technologie. Temat projektu jest poświęcony obchodom 230-lecia Konstytucji 3-go Maja Rzeczypospolitej Obojgu Narodów oraz spuściźnie rodziny Radziwiłłów na terenie Litwy. Uczniowie z każdej ze szkół mają za zadanie zebrać i opracować informacje i materiały, dotyczące historii dwóch państw – Polski i Litwy oraz przygotować i zaprezentować prezentacje o wyjątkowych osobowościach.

Czytaj dalej

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, 1 i 2 listopada – teologia i tradycja

W dniu 1 listopada Kościół powszechny obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych – oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wszystkim pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. W dniu 2 listopada obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny.
2 listopada Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy świętej.

27 marca odbyło się ostatnie wirtualne międzynarodowe spotkanie MEW@, na którym spotkały się 2 kontynenty, 4 państwa, 5 szkół: Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza, Szkoła Podstawowa im. Prof. Adama Wodziczki w Rogalinku, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach. Gospodarz spotkania – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, inicjator i koordynator Krystyna Masalska oraz koordynator Ana Mackel. Każda szkoła na zakończenie przygotowała temat niespodziankę, omówiono wyniki, podsumowano projekt. Na spotkaniu była obecna dyrekcja szkół, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele z rejonu wileńskiego oraz z Wilna, goście specjalni. Ogółem w spotkaniu wzięło udział około 60 osób.

TVP WILNO o projekcie MEW@

Kolejne spotkanie międzynarodowego projektu Mew@ odbyło się 27 lutego. Tematem spotkania była „Kuchnia regionalna i tradycyjna“. Uczennice: Kamila, Ernesta, Gabriela i Patrycja przedstawiły prezentację o sękaczu, stulistniku i chrustach. W spotkaniu wzięły udział wicedyrektor Julija Bujko, nauczycielka języka angielskiego Elnara Churlu i nauczycielka technologii Anna Krasowska. Koordynatorki projektu Krystyna Masalska i Anna Mackiel dziękują dla:
Polska Szkoła Wirtualnana Litwie
Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza
Szkoła Podstawowa im. Prof. Adama Wodziczki w Rogalinku
Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

Zdjęcia

,,Gościem specjalnym lekcji był Piłsudski…“

26 lutego za pomocą platformy Zoom odbyła się wirtualna integracyjna lekcja historii, która połączyła nie tylko dwie szkoły, ale i dwa państwa Litwę i Polskę. Na lekcji byli obecni uczniowie IIC kl. gimn. z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska, zastępca dyrektora Jadwiga Pumpaławiczienie) oraz uczniowie IIG kl. gimn. z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (starszy nauczyciel historii Mirosław Matulaniec, zastępca dyrektora Robert Polakowski). Gościem specjalnym był Tomasz Jamróz-Piłsudski, praprawnuk Adama Piłsudskiego, brata Marszałka Józefa, z Krakowa. Pan Tomasz również jest rekonstruktorem historycznym. Na spotkaniu wirtualnym udział wzięło około 40 osób.

Czytaj dalej

Lekcja pod tytułem „Znajdź przyjaciela i wspólnie świętuj Niepodległość Litwy” była poświęcona zbliżającemu się Dniu Odrodzenia Państwa Litewskiego, które przypada 16 lutego.
12 lutego na platformie Zoom odbyła się integracyjna lekcja, która połączyła uczniów z dwóch szkół rejonu wileńskiego: uczniów IIC kl. gimn. z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska, zastepca dyrektora Juliana Bujko) oraz uczniów z 9 i 10 klasy ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (nauczyciel metodyk historii Lucyna Łapszewicz, tymczasowo pełniąca obowiązki dyrektora Renata Starenkienė). Ogółem udział w lekcji wzięło 30 osób
Starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska dziękuje uczniom IIC kl. z Gimnazjum w Niemieżu za współpracę i udział w lekcji. Uczniowie nie tylko przyszykowali ciekawe, na wysokim poziomie prezentacje, ale również wykazali się swoją wiedzą na temat historii Litwy.

16 stycznia 2021 r. odbyło się trzecie międzynarodowe online spotkanie w ramach projektu Mew@ W spotkaniu brało udział 5 szkół (z USA, Wielkiej Brytanii, Polski i Litwy), ogółem 48 osób: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Tematem spotkania był – Świąteczny okres Bożego Narodzenia i Nowego roku 

Dbajmy o tradycje. Tłusty czwartek na kwarantannie.
Prace 5c – 6c klas (zdjęcia).
Koordynator – Ana Krasovska, nauczyciel metodyk technologii 

Z okazji Dnia Tolerancji uczniowie I-IV klas uczestniczyli w spotkaniu z koordynatorką Centrum Pomocy Migrantom i uchodzcom Caritasu Archidiecezji Wileńskiej. Usłyszeliśmy o problemie migracji i integracji uchodźców w naszym państwie. Co więcej poznaliśmy trudności, z którymi się oni spotykają oraz stereotypy, wzmacniające dyskryminację wobec osób odmiennych kulturowo czy rasowo.