1 września dzwonek zwołał społeczność gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu na inaugurację nowego roku szkolnego. Na święto wiedzy przybyli również honorowi goście: doradca mer samorządu rejonu Wileńskiego pani Wanda Krawczonok, starosta gminy Niemież pani Lilia Grygorowicz. Uroczystość zakończyła się mszą świętą, którą odprawił proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Vytautas Rudis.

Uczennica naszego Gimnazjum Patrycja Siatkovskytė została laureatką XXIII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży na Litwie i zdobyła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Cieszymy się mocno z osiągniętego przez Patrycję sukcesu i życzymy dalszego powodzenia!
Nauczyciel – Elena Galin

Palmy wielkanocne

Palmy wielkanocne są tradycyjnym symbolem Niedzieli Palmowej. Aby lepiej poznać tradycje wykonywania palm oraz inne tradycje wielkanocne, uczniowie klas początkowych wzięli udział w projekcie „Palmy wielkanocne”. Przez kilka tygodni poznawali tradycje  wicia palm. Na koniec projektu każda z klas przedstawiła swoje prace.   

Chcemy podzielić się z Wami przyjemną wiadomością – w zeszłym tygodniu Gimnazjum otrzymało przesyłkę z Ameryki Uczestnicy Międzynarodowego projektu MEW@ z Polską Szkołą im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, rodzice i uczniowe przysłali dla naszych uczniów, biorących udział w projekcie, czapki i słodycze. W zeszłym roku symboliczne prezenty i słodycze wspólnie z Polską Szkołą Wirtualną na Litwie wysłaliśmy my. A więc dzieliliśmy się z nimi nie tylko wiedzą o naszym kraju, ale i upominkami. Wspaniale mieć Przyjaciół.

Na skrzydłach MEW@ do Polonii od Stanów Zjednoczonych do Uzbekistanu

19 grudnia 2021 r. rozpoczęło się świąteczne spotkanie członków międzynarodowego projektu MEW@. Uczniowie ze szkół od Chicago z USA do Taszkentu w Uzbekistanie, rozmawiali o tradycjach Bożego Narodzenia, dzielili się doświadczeniem, zapraszali na spacer po okolicach. Niesamowity nastrój i harmonia towarzyszyli podczas spotkania, napełniając wirtualne spotkanie magią zbliżających świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnicy 3 spotkania II edycji to uczniowie i nauczyciele:  Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago (USA) – koordynator Elżbieta Berkowicz, Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki z Rogalinka (Polska) – koordynator Stefan Wieczorek, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku (Polska) – koordynatorzy Monika Bakowska i  Elżbieta Kamińska, Polska Klasa w Taszkiencie (Uzbekistan) – uczeń Timur i Gimnazjum im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (Litwa) – koordynatorki Krystyna Masalska, Anna Mackiel i Anna Krasowska.

Czytaj dalej

Wspólny projekt i wspólny artykuł.

Dwa państwa, dwie szkoły, wspólny projekt – „Razem dla Edukacji” – „Rodzina Polonijna” finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu ,,Rodzina polonijna”. 
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum miały wspólny cel w roku 2021 – celebrować 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.). Zarówno Sejm Respubliki Litewskiej jak i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. Wspólna historia Polski i Litwy jako Rzeczpospolita Obojga Narodów to silne związki wielu kultur, narodów i języków.

Czytaj dalej

MEW@ od Europy po Azję

30 października 2021 r. rozpoczęła się druga edycja spotkań międzynarodowego projektu MEW@ – „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa”, który koordynuje Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim (inicjatorem projektu jest Krystyna Masalska, koordynatorkami Anna Mackiel i Anna Krasowska) pod patronatem Polskiej Szkoły Wirtualnej na Litwie (administrator Anna Pawiłowicz-Janczys).

Czytaj dalej

Wirtualny portal połączył Wilno i Lublin

To wyjątkowe wydarzenie, które już przeszło do historii. Czy są jeszcze inne szkoły, które wpadły na pomysł zorganizować swoim uczniom spotkanie poprzez portal?
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum z Gdańska wspólnie realizują projekt ,,Rodzina polonijna – RAZEM DLA EDUKACJI”, finansowany przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”. W ramach projektu są realizowane wycieczki, edukacje, zajęcia i spotkania wirtualne. Szkoły z powodu pandemii koronawirusa wybrały komunikację na odległość, korzystając z możliwości, które dają technologie. Temat projektu jest poświęcony obchodom 230-lecia Konstytucji 3-go Maja Rzeczypospolitej Obojgu Narodów oraz spuściźnie rodziny Radziwiłłów na terenie Litwy. Uczniowie z każdej ze szkół mają za zadanie zebrać i opracować informacje i materiały, dotyczące historii dwóch państw – Polski i Litwy oraz przygotować i zaprezentować prezentacje o wyjątkowych osobowościach.

Czytaj dalej

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, 1 i 2 listopada – teologia i tradycja

W dniu 1 listopada Kościół powszechny obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych – oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wszystkim pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. W dniu 2 listopada obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny.
2 listopada Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy świętej.

27 marca odbyło się ostatnie wirtualne międzynarodowe spotkanie MEW@, na którym spotkały się 2 kontynenty, 4 państwa, 5 szkół: Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza, Szkoła Podstawowa im. Prof. Adama Wodziczki w Rogalinku, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach. Gospodarz spotkania – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, inicjator i koordynator Krystyna Masalska oraz koordynator Ana Mackel. Każda szkoła na zakończenie przygotowała temat niespodziankę, omówiono wyniki, podsumowano projekt. Na spotkaniu była obecna dyrekcja szkół, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele z rejonu wileńskiego oraz z Wilna, goście specjalni. Ogółem w spotkaniu wzięło udział około 60 osób.

TVP WILNO o projekcie MEW@

Kolejne spotkanie międzynarodowego projektu Mew@ odbyło się 27 lutego. Tematem spotkania była „Kuchnia regionalna i tradycyjna“. Uczennice: Kamila, Ernesta, Gabriela i Patrycja przedstawiły prezentację o sękaczu, stulistniku i chrustach. W spotkaniu wzięły udział wicedyrektor Julija Bujko, nauczycielka języka angielskiego Elnara Churlu i nauczycielka technologii Anna Krasowska. Koordynatorki projektu Krystyna Masalska i Anna Mackiel dziękują dla:
Polska Szkoła Wirtualnana Litwie
Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza
Szkoła Podstawowa im. Prof. Adama Wodziczki w Rogalinku
Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

Zdjęcia

,,Gościem specjalnym lekcji był Piłsudski…“

26 lutego za pomocą platformy Zoom odbyła się wirtualna integracyjna lekcja historii, która połączyła nie tylko dwie szkoły, ale i dwa państwa Litwę i Polskę. Na lekcji byli obecni uczniowie IIC kl. gimn. z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska, zastępca dyrektora Jadwiga Pumpaławiczienie) oraz uczniowie IIG kl. gimn. z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (starszy nauczyciel historii Mirosław Matulaniec, zastępca dyrektora Robert Polakowski). Gościem specjalnym był Tomasz Jamróz-Piłsudski, praprawnuk Adama Piłsudskiego, brata Marszałka Józefa, z Krakowa. Pan Tomasz również jest rekonstruktorem historycznym. Na spotkaniu wirtualnym udział wzięło około 40 osób.

Czytaj dalej

Lekcja pod tytułem „Znajdź przyjaciela i wspólnie świętuj Niepodległość Litwy” była poświęcona zbliżającemu się Dniu Odrodzenia Państwa Litewskiego, które przypada 16 lutego.
12 lutego na platformie Zoom odbyła się integracyjna lekcja, która połączyła uczniów z dwóch szkół rejonu wileńskiego: uczniów IIC kl. gimn. z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska, zastepca dyrektora Juliana Bujko) oraz uczniów z 9 i 10 klasy ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (nauczyciel metodyk historii Lucyna Łapszewicz, tymczasowo pełniąca obowiązki dyrektora Renata Starenkienė). Ogółem udział w lekcji wzięło 30 osób
Starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska dziękuje uczniom IIC kl. z Gimnazjum w Niemieżu za współpracę i udział w lekcji. Uczniowie nie tylko przyszykowali ciekawe, na wysokim poziomie prezentacje, ale również wykazali się swoją wiedzą na temat historii Litwy.

16 stycznia 2021 r. odbyło się trzecie międzynarodowe online spotkanie w ramach projektu Mew@ W spotkaniu brało udział 5 szkół (z USA, Wielkiej Brytanii, Polski i Litwy), ogółem 48 osób: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Tematem spotkania był – Świąteczny okres Bożego Narodzenia i Nowego roku 

Dbajmy o tradycje. Tłusty czwartek na kwarantannie.
Prace 5c – 6c klas (zdjęcia).
Koordynator – Ana Krasovska, nauczyciel metodyk technologii 

Z okazji Dnia Tolerancji uczniowie I-IV klas uczestniczyli w spotkaniu z koordynatorką Centrum Pomocy Migrantom i uchodzcom Caritasu Archidiecezji Wileńskiej. Usłyszeliśmy o problemie migracji i integracji uchodźców w naszym państwie. Co więcej poznaliśmy trudności, z którymi się oni spotykają oraz stereotypy, wzmacniające dyskryminację wobec osób odmiennych kulturowo czy rasowo.

Dzisiaj wspominamy urodzonego w Wilnie św. Rafała Kalinowskiego

Rafał Kalinowski, właśc. Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa.
Jego ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu z wyróżnieniem Instytutu Szlacheckiego w Wilnie (1843-1850) Józef podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy (dziś Białoruś). Zrezygnował z nich po dwóch latach. W 1855 r. przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Jednocześnie wstąpił do wojska. Wtedy właśnie przestał przystępować do sakramentów świętych, do kościoła chodził rzadko, przeżywał rozterki wewnętrzne, a także kłopoty związane ze swoją narodowością, służbą w wojsku rosyjskim i zdrowiem. Wciąż jednak stawiał sobie pytanie o sens życia, szukając na nie odpowiedzi w dziełach filozoficznych i teologicznych.

Czytaj dalej

13 listopada uczniowie IIC kl. gimn. wspólnie z nauczycielką uczestniczyli w webinarze ,,Młodzież Litwy”,  organizowany przez Polska360.org podczas którego wymienili się praktykami z dziedziny wolontariatu, opieki i sprzątania polskich grobów. Nasi uczniowie otrzymali podziękowanie za dołączenie do akcji sprzątania grobów na cmentarzu.

10 listopada nasze gimnazjum brało udział w akcji ,, Szkoła do hymnu”. Dziś szkoła utrzymała Podziękowanie i piękne słowa uznania dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły.

W Niemieżu rusza budowa nowoczesnego boiska

Obok Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu odbyła się wczoraj uroczystość wmurowania kamienia węgielnego wraz z kapsułą czasu pod budowę nowoczesnego boiska, placu do gry w piłkę siatkową i strefę zabaw dla dzieci.
„Cieszy fakt, że wkrótce powstanie kolejne nowoczesne boisko. Stale inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej i prawie wszystkie gimnazja posiadają już place sportowe. Dlatego życzę Wam, dzieci, najwyższych osiągnięć sportowych. Życzę, aby korzystaliście z tych inwestycji i zdrowo i pożytecznie spędzali wolny czas” – powiedziała podczas uroczystości mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

Czytaj dalej