Mūsų gimnazija

Nemėžio mokyklos istorija

… prasideda nuo 1945 metų rugpjūčio mėnesio, kai buvo atidaryta pradinė mokykla. Ji buvo įsikūrusi keliuose pastatuose. Mokykloje dirbo du mokytojai: mokyklos direktorius Seif Aksanov ir mokytoja Marijana Aksanova. Čia buvo dėstoma aritmetika, lietuvių kalba, rusų kalba, literatūrinis skaitymas, geografija, gamta, kūno kultūra, darbai, dainavimas. 1948-1949 metais mokykloje mokėsi jau 80 mokinių.

1951 metais buvo atidarytos pradinės klasės lenkų dėstomąja kalba.

1953 metais mokykla tapo septynmetė. Joje mokėsi 98 mokiniai.

Nuo 1963 metų ji jau aštuonmetė, kurioje mokėsi 176 mokiniai.

1965 metais mokykla persikėlė į naują dviejų aukštų pastatą.

1969-1970 mokslo metais Nemėžio mokykla tampa vidurine. Čia mokosi jau 412 mokinių.

1983 metais buvo pastatytas naujas mūrinis trijų aukštų mokyklos pastatas su erdviomis klasėmis, aktų ir sporto salėmis, valgykla, biblioteka. Prie mokyklos buvo įrengtas puikus stadionas.

1985 metais buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė. Klasėje buvo devyni mokiniai.

senos1 senos2 senos3

2009-02-23 – 2009-03-06 Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko vidurinėje mokykloje vyko vadovų atestacija II kvalifikacinei kategorijai. 2009-03-26 Vilniaus r. vadovų atestacijos komisija suteikė II vadybinę kategoriją:

Mokyklos direktoriui Zbigniev Maciejevskiui

Direktoriaus pavaduotojoms ugdymui: Onai Bevainienei, Valentinai Peršinai.

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija turi Grigaičių pradinio ugdymo skyrių, Vilniaus rajono Savivaldybės tarybos sprendimas „ Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo“ 2010 m. birželio 23 d. Nr. T3-207;

2018 – 2019 m. m. rugsėjo 1-os dienos duomenimis gimnazijoje yra 39 klasių komplektai:

Nemėžyje

yra 33 klasių komplektai, juose mokosi 618 mokinių;

20 klasių lietuvių mokomąja kalba, mokosi 395 mokiniai;

13 klasių lenkų mokomąja kalba, mokosi 223 mokiniai.

Grigaičių pradinio ugdymo skyriuje

yra 5 klasių komplektai, juose mokosi 40 mokinių:

3 klasės lenkų mokomąja kalba, mokosi 28 mokiniai;

2 klasės rusų mokomąja kalba, mokosi 12 mokinių.

Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo skyriuje

yra 1 grupė, kurioje ugdoma 12 vaikų.

Gimnazijoje dirba 82 pedagogai:

3 mokytojai ekspertai, 17 mokytojų metodininkų, 39 vyresnieji mokytojai, 24 mokytojai.

Iš jų:

1 vyresnioji socialinė pedagogė, 1 socialinė pedagogė, 1 specialioji pedagogė metodininkė, 1 trečiosios kategorijos psichologė, 1 logopedė metodininkė.