Istorija

Nemėžio mokyklos istorija

… prasideda nuo 1945 metų rugpjūčio mėnesio, kai buvo atidaryta pradinė mokykla. Ji buvo įsikūrusi keliuose pastatuose. Mokykloje dirbo du mokytojai: mokyklos direktorius Seif Aksanov ir mokytoja Marijana Aksanova. Čia buvo dėstoma aritmetika, lietuvių kalba, rusų kalba, literatūrinis skaitymas, geografija, gamta, kūno kultūra, darbai, dainavimas. 1948-1949 metais mokykloje mokėsi jau 80 mokinių.

1951 metais buvo atidarytos pradinės klasės lenkų dėstomąja kalba.

1953 metais mokykla tapo septynmetė. Joje mokėsi 98 mokiniai.

Nuo 1963 metų ji jau aštuonmetė, kurioje mokėsi 176 mokiniai.

1965 metais mokykla persikėlė į naują dviejų aukštų pastatą.

1969-1970 mokslo metais Nemėžio mokykla tampa vidurine. Čia mokosi jau 412 mokinių.

1983 metais buvo pastatytas naujas mūrinis trijų aukštų mokyklos pastatas su erdviomis klasėmis, aktų ir sporto salėmis, valgykla, biblioteka. Prie mokyklos buvo įrengtas puikus stadionas.

1985 metais buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė. Klasėje buvo devyni mokiniai.

senos1
senos2
senos3

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija turi Grigaičių pradinio ugdymo skyrių, Vilniaus rajono Savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo“ 2010 m. birželio 23 d. Nr. T3-207.