Misija ir vizija

Vizija
Moderni, saugi, atvira kaitai, efektyviai dirbanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus (asmenybių įvairovė) ir aktyvią besimokančią bendruomenę, suteikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir ugdanti kūrybišką, nuolat tobulėjančią asmenybę.
Misija
Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam pagal jo gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų rezultatų. Didelį dėmesį skirti dvasiniam, patriotiniam ugdymui, asmenybės augimui, pasirengimui gyventi savarankiškai ir mokytis visą gyvenimą. Tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, suteikti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui naudotis mokyklos ištekliais ir informacija.