Wspólny projekt i wspólny artykuł.

Dwa państwa, dwie szkoły, wspólny projekt – „Razem dla Edukacji” – „Rodzina Polonijna” finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu ,,Rodzina polonijna”. 
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum miały wspólny cel w roku 2021 – celebrować 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.). Zarówno Sejm Respubliki Litewskiej jak i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. Wspólna historia Polski i Litwy jako Rzeczpospolita Obojga Narodów to silne związki wielu kultur, narodów i języków.

Historia ta została zgłębiona podczas wirtualnych spotkań młodzieży obu szkół.
Celem naszych wirtualnych spotkań było także doskonalenie umiejętności językowych uczniów z Niemieża, pogłębianie wiedzy historycznej i geograficznej Polski i Litwy, a przede wszystkim budowanie więzi i relacji młodego pokolenia.
Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się 17 listopada. Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż odbyło się ono poprzez futurystyczny Portal łączący Wilno i Lublin. W czasie rzeczywistym młodzież z Niemieża spotkała się z uczniami Conradinum.
Podczas drugiego spotkania 10 grudnia, Conradinowcy przybliżyli uczniom ze szkoły partnerskiej kluczowe miejsca wspólnej historii obu narodów – Lublin, jako miejsce podpisania Unii Lubelskiej i powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Warszawę – miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież z Niemieża obejrzała prace projektowe m. in. filmy i podcasty, które uczniowie Conradinum przygotowali podczas wycieczki do Warszawy i Lublina.
16 grudnia odbyło się trzecie, ostatnie wirtualne spotkanie szkół. Tym razem uczniowie z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu zaprezentowali młodzieży z Polski kraj Litewski jako region wolności i różnorodności. Uczniowie przedstawili kilka prezentacji. Jedną z nich była prezentacja o Pałacu Władców w Wilnie, gdzie obecnie odbywa się wystawa ,,O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja”, na której można zobaczyć m. in. oryginał – Konstytucji 3 maja, szablę samego władcy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młodzież z Niemieża opowiedziała również o zamku w Czerwonem Dworze, Kiejdanach oraz o zamku Birżaj. Przedstawiono bogatą fotorelację, podano sporo faktów historycznych o tych miejscowosciach i właścicielach posiadłosci Radziwiłlów. Uczniowie swoje prezentacje wzbogacili o przerywniki w postaci pytań skierowanych do młodzieży z Conradinum.
Spotkanie odbyło się w cieplej i świątecznej atmosferze. Conradinowcy na pożegnanie, w galowych mundurach ozdobionych świątecznymi czerwonymi czapkami zaśpiewali kolędę – Dzisiaj w Betlejem.
Na szczęcie sytuacja cowidowa nie pozbawiła nas obcowania na odległość, a tylko dodała smaku poczucia wirtualnych spotkań. Dziękujemy dyrektorom szkół: Zbigniewowi Maciejewskiemu (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu) oraz Andrzejowi Butowskiemu (Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum w Gdańsku) za uczestnictwo w naszych wirtualnych spotkaniach i tym samym wzmocnienie naszych przyjaznych stosunków.
Na zakończenie dodamy, że w tym roku projekt jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem- artykuł został napisany wspólnie przez dwie nauczycielki – z Polski i Litwy. Chyba to pierwszy artykuł takiego rodzaju.
Wszystkim uczestnikom oraz czytelnikom życzymy Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowym Roku 2022.
Krystyna Masalska
nauczyciel metodyk historii w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, rejon wileński, Litwa

Iwona Żychowicz
nauczyciel matematyki w Szkołach Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku, POLSKA