Komisja do spraw dobra dziecka

GIMNAZJUM IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W NIEMIEŻU

KOMISJA DO SPRAW DOBRA DZIECKA

2019 – 2020 rok szk.

Przewodniczący – Jadwiga Pumpaławiczienie, zastępca dyrektora ds. nauczania

Zastępca przewodniczącego – Anna Pawiłowicz-Janczys, metodyk pedagog do spraw dzieci troski specjalnej, starszy nauczyciel biologii

Sekretarz – Zita Jankauskienė, starszy nauczyciel języka litewskiego

 

Członkowie:

Ona Bevainienė, zastępca dyrektora ds. nauczania

Agnieszka Sobieska, psycholog asystent

Natalja Raudeliūnienė, pedagog socjalny

Regina Żukowska-Moskal, logopeda metodyk

Loryta Salnikienė, nauczyciel metodyk nauczania klas   początkowych, wychowca 4b klasy

Marina Beganskienė, nauczyciel jęz. angielskiego, wychowawca 8a klasy

Barbara Klincewicz, starszy nauczyciel matematyki, wychowawca 6c klasy

Anna Mackiel, nauczyciel metodyk języka litewskiego, wychowawca IC gimnazjalnej klasy

Sabina Żukowska, pielęgniarka