Vaikų priėmimas į gimnaziją / mokyklą / darželį

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje 
www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu
https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be50cce07cc511eb9601893677bfd7d8

Prašymus dėl priėmimo į gimnazijos / mokyklos 1–12 klases priima raštinės vedėja: Edita Kod, Tel. (8 5) 2355267, nemeziogimnazija@gmail.com, priėmimo laikas 7.30 – 16.00 val. (pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.)

Mokinių priėmimo komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkas:  J. Buiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; sekretorius: R. Šventoraitytė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja; nariai A. Belevič, biologijos mokytoja-metodininkė; I. Kočiūnaitė-Poškė, vyr. soc. pedagogė; E. Kod, raštinės vedėja.

Priėmimo į Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnaziją tvarkos aprašas  
(pridedama) 

Prašymo forma dėl priėmimo į gimnazijos / mokyklos 1–12 klases (pridedama)

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3ed7ce04d6411ea8aceeadd0c5b168c

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/403031704d6411ea8aceeadd0c5b168c

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba2479b0469a11e7846ef01bfffb9b64

Mokymo sutarčių formos (pridedama)