Korupcijos prevencija

Lituvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas patvirtintas
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537

Kaip pranešti apie korupciją

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, gimnazijos pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:
* direktorius pavaduotojas ugdymui ar asmuo laikinai skiriamas į šias pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens
* direktoriaus pavaduotojas ūkiui ar asmuo laikinai skiriamas į šias pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens