Išvyka ,,Lenkų kūrėjų pėdsakai Lietuvoje“

Rugsėjo 19 d., šeštadienį, mūsų gimnazijos I-IV klasių atstovai ir mokytojai dalyvavo išvykoje ,,Lenkų kūrėjų pėdsakai Lietuvoje“. Ši ekskursija buvo organizuota įgyvendidnant Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico inicijuotą projektą ,,Puiki kaimynystė – bendrų darbų šaltinis“, kurio vienas iš tikslų yra stiprinti abiejų gimnazijų bendradarbiavimą ir kultūrą.


Keliaudami išvykos dalyviai aplankė Kauną, Kėdainius, Šetenius – vietas, susijusias su A.Mickevičiaus ir Č.Milošo gyvenimu ir kūryba. Ekskursijos metu keliauninkus lydėjo turiningas Rudaminos F.Ruščico lenkų kalbos mokytojos metodininkės Helenos Strelos pasakojimas apie žymių Lietuvos kūrėjų gyvenimą ir istorines aplinkybes, nulėmusias kūrėjų išsiskyrimą su Tėvyne. Šeteniuose – Česlovo Milošo tėvynėje įsikūrusiame kultūros centre – mokiniai bei mokytojai išgirdo pasakojimą apie poeto atvykimą į Lietuvą praeito amžiaus pabaigoje, taip pat turėjo progą pasiklausyti Č.Milošo poezijos.
Išvyka patiko tiek mokiniams, tiek mokytojams. Tai buvo graži ir turininga įžanga į tolesnį  tiriamąjį darbą, kurį per ateinančias dvi savaites atliks abiejų gimnazijų mokiniai. Per numatytą laiką jie turės labiau įsigilinti į Adomo Mickevičiaus ir Česlovo Milošo gyvenimo faktus bei kūrybos bruožus, paruošti pranešimą pagal pasirinktą temą. Savo darbo rezultatus abiejų gimnazijų mokiniai pristatys konferencijoje, vyksiančioje spalio mėnesį.
Vilniaus r. Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazijos mokiniai ir mokytojai dėkoja Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos bendruomenei už galimybę plėsti ir stiprinti mūsų mokyklų bendradarbiavimą.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ana Mackel