Biblioteka

Biblioteka szkolna posiada 18 tysięcy egzemplarzy literatury pięknej oraz 20 tysięcy podręczników.

W 2009r. w szkole wyposażono nową czytelnię. Do dyspozycji uczniów zainstalowano 9 komputerów, 1 przenośny komputer osobisty, kserokopiarkę, telewizor, odtwarzacz DVD, multimedia projektor; nauczyciele oraz uczniowie mogą korzystać z kinokamery oraz aparatu fotograficznego.

Kierowniczką biblioteki jest Swetłana Gleb.

Kierowniczką czytelni jest Zinaida Muchlia.

Biblioteka i czytelnia są czynne od godz. 7.00 do 16.15.