Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) https://eviesiejipirkimai.lt/ 

Pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) įstaiga neatlieka.

Viešųjų pirkimų tarnyba https://vpt.lrv.lt/lt

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo