Patron gimnazjum

r_kalin

Św. Rafał Kalinowski (wł. Józef Kalinowski) (ur. 1 września 1835 w Wilnie, zm. 15 listopada 1907 w Wadowicach) – święty katolicki, polski karmelita bosy. Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Kalinowa. Kształcił się w Instytucie Szlacheckim potem w szkole rolniczej w Hory-Horkach koło Orszy. Po studiach w Wilnie i w wojskowo-inżynieryjnych w Petersburgu w 1856 r. zdobył tytuł inżyniera oraz stopień porucznika. Wziął udział w powstaniu styczniowym. Po aresztowaniach objął dowodzenie powstaniem na Litwie, za co, aresztowany 24 marca 1864, został skazany na karę śmierci. W wyniku starań rodziny karę śmierci zamieniono na 10 lat katorgi na Syberii: w Nerczyńsku, w Usolu, w Irkucku oraz w Smoleńsku. W maju 1874, po zwolnieniu z wygnania, został w Paryżu wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego. W 1877 wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych w Grazu w Austrii, przyjmując imię zakonne Rafał od św. Józefa. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 stycznia 1882 i został wybrany przeorem oraz to samo stanowisko piastował w Wadowicach. Zmarł po 11 miesiącach choroby w klasztorze w Wadowicach, którego był budowniczym i przeorem w latach 1892-1894, 1897-1898 oraz w 1906. Został pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej. 22 czerwca 1983 w Krakowie Jan Paweł II beatyfikował o. Rafała Kalinowskiego. Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego dokonała się 17 listopada 1991 w Rzymie. 14 września 2007 Senat RP podjął uchwałę w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.