27 marca odbyło się ostatnie wirtualne międzynarodowe spotkanie MEW@, na którym spotkały się 2 kontynenty, 4 państwa, 5 szkół: Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza, Szkoła Podstawowa im. Prof. Adama Wodziczki w Rogalinku, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach. Gospodarz spotkania – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, inicjator i koordynator Krystyna Masalska oraz koordynator Ana Mackel. Każda szkoła na zakończenie przygotowała temat niespodziankę, omówiono wyniki, podsumowano projekt. Na spotkaniu była obecna dyrekcja szkół, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele z rejonu wileńskiego oraz z Wilna, goście specjalni. Ogółem w spotkaniu wzięło udział około 60 osób.

TVP WILNO o projekcie MEW@