Kolejne spotkanie międzynarodowego projektu Mew@ odbyło się 27 lutego. Tematem spotkania była „Kuchnia regionalna i tradycyjna“. Uczennice: Kamila, Ernesta, Gabriela i Patrycja przedstawiły prezentację o sękaczu, stulistniku i chrustach. W spotkaniu wzięły udział wicedyrektor Julija Bujko, nauczycielka języka angielskiego Elnara Churlu i nauczycielka technologii Anna Krasowska. Koordynatorki projektu Krystyna Masalska i Anna Mackiel dziękują dla:
Polska Szkoła Wirtualnana Litwie
Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza
Szkoła Podstawowa im. Prof. Adama Wodziczki w Rogalinku
Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

Zdjęcia