Dbajmy o tradycje. Tłusty czwartek na kwarantannie.
Prace 5c – 6c klas (zdjęcia).
Koordynator – Ana Krasovska, nauczyciel metodyk technologii