„Kalėdų belaukiant“

Šalyje dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paskelbtas karantinas keičia kalėdines tradicijas ir mūsų gimnazijoje – šiemet nepavyko organizuoti tradicinio gimnazijos projekto ,,Balta mokykla”.
Šiuo sudėtingu laikotarpiu šventinę Kalėdų laukimo nuotaiką stengiamasi sukurti per nuotolines dailės ir technologijų pamokas. Mūsų 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai piešia, kuria šventines dekoracijas, kepa ir puošia kulinarinius skanėstus, šventiškai dabina savo namus ir augintinius, išėję į lauką kuria sniego skulptūras (nuotraukos).
Dailės ir technologijų mokytojai Vytautas, Ana, Svetlana, Miroslav širdingai dėkoja mokiniams už kūrybinius sumanymus ir norą kurti jaukesnę, gražesnę savo aplinką.
Visiems linkime jaukių, ramių bei saugių artėjančių šventų Kalėdų.

„Advento simboliai“

Vyresnioji tikybos mokytoja Rasa Arslan surengė virtualią parodą „Advento simboliai“. Parodoje dalyvavo 5 – 8 kl. ir I gimnazijos klasės mokiniai. Kviečiame pasigrožėti mūsų gimnazijos mokinių pagamintais Advento vainikais. Linkime ramių, jaukių ir sveikų artėjančių Šv. Kalėdų!

Tolerancijos dienos proga I-IV klasių mokiniai lapkričio 20 d. dalyvavo nuotoliniame susitikime su Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos koordinatore. Išgirdome apie centro veiklą, sunkumus, su kuriais susiduria pabėgėliai Lietuvoje bei apie stereotipus, veikiančius mūsų požiūrį į kitokių rasių ir kultūrų žmones.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

SPRENDIMAS DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sukurta nauja mobilioji programėlė ‘NOU’

Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu kartu sukūrė mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams yra nemokamai prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse.
NOU programėlę jau galite PARSISIŲSTI! Kviečiame išbandyti ir pasidalinti su #MOKINIAIS #MOKYTOJAIS #ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAIS!

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279.
Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių. Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.
Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą.

Nemėžyje pradedamos sporto stadiono statybos

Spalio 1 dieną Nemėžyje įvyko džiugus bei vietos bendruomenei svarbus renginys – šalia Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos įkasta simbolinė kapsulė, bylojanti apie netrukus čia atsirasiantį modernų ir puikiai įrengtą sporto stadioną, tinklinio aikštelę ir erdvę vaikų žaidimams. Statybos darbų pradžios paminėjime dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

Pasidžiaugti naujo sporto objekto statybų pradžia taip pat atvyko: LR Seimo narys Česlav Olševski, administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Nemėžio seniūnė Lilija Grigorovič, Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktorius Zbignev Maciejevski ir rangos darbus vykdysiančios įmonės UAB „Dylas“ direktorius Saulius Daukša.

Skaitykite toliau

Išvyka į Aukštaitiją

Šių metų rugsėjo 24 ir 25 dienomis būrys Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinių bei  lydintys mokytojai Christina Masalska, Ana Krasovska, Rasa Šventoraitytė, Asta Diržiuvienė, Svetlana Voytkevich, Jolanta Našlėnienė ir Inga Kočiūnaitė-Poškė keliavo po Aukštaitiją. Ši išvyka yra projekto „Neatrasti Lietuvos istorijos ir kultūros puslapiai” dalis. Visą projektą nuo š.m. kovo iki lapkričio mėn. įgyvendina mūsų gimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis Ana Mackel, Asta Diržiuviene ir Christina Masalska. Šio projekto  tikslas – suteikti žinių apie  Lietuvos istoriją tautinių mažumų (rusų, lenkų tautybių) mokiniams, supažindinti juos su senaisiais aukštaičių amatais. Projektą finansavo Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat dalį pinigų skyrė mūsų gimnazija. Tad norėtume iš visos širdies padėkoti už suteiktą galimybę susipažinti Aukštaitijos istorija, kultūra, tradicijomis.

Skaitykite toliau

Išvyka ,,Lenkų kūrėjų pėdsakai Lietuvoje“

Rugsėjo 19 d., šeštadienį, mūsų gimnazijos I-IV klasių atstovai ir mokytojai dalyvavo išvykoje ,,Lenkų kūrėjų pėdsakai Lietuvoje“. Ši ekskursija buvo organizuota įgyvendidnant Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico inicijuotą projektą ,,Puiki kaimynystė – bendrų darbų šaltinis“, kurio vienas iš tikslų yra stiprinti abiejų gimnazijų bendradarbiavimą ir kultūrą.

Skaitykite toliau

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.
            Įstaiga: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija.
            Pareigybė: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktorius.
            Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę (https://www.vrsa.lt/go.php/Priemimas-i-valstybes-tarnyba60388503179) 2020 m. liepos  28 d.
            Pretendentų atrankos data 2020 m. lapkričio 16 d.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Šiame konkurse dalyvavo 1243 mokiniai iš Lietuvos ir užsienio. Sveikiname IIIC mokinę Dominiką Bartoševič,  užėmusią II vietą (piešinys – ,,Žmogaus likimas. Išgyvenimas“)!

7c kl. mokinė Beata Aleksandrovič buvo apdovanota paskatinamąja padėka (piešinys  „Sibiras. Lietuvis daro vaikams žaisliukus“).

8a kl. mokiniai Kamila Agata Vitkovskytė ir Justas Strakšys gavo padėkos raštus (eilėraštis ,, Mūsų atminty“ ir maketas „Partizanų bunkeri“). 

Mokytoja Christina Masalska labai dėkoja mokiniams už dalyvavimą bei linki ir kitais mokslo metais siekti džiugių rezultatų.

Mokiniai buvo kviečiami tapti jaunaisiais iliustruotojais

Respublikinis jaunojo iliustruotojo konkursas „Vardan tos Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti,  sulaukė didelio Lietuvos moksleivių susidomėjimo. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai. Dailės mokytojos Svetlanos Voytkevich bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Astos Diržiuvienės  paskatinti mokiniai susipažino su Vinco Krėvės „Dainavos šalies senų žmonių padavimais“ ir knygų iliustravimo menu.
Iliustracijos ne tik įveda į slėpiningą knygos pasaulį, bet ir jį papildo. Tokios knygos sužavi iškart ir jas norisi vartyti daugkart. Labiausiai patikusiems padavimams iliustruoti jaunieji iliustruotojai rinkosi skirtingas piešimo technikas (tapybą, grafiką) ir naudojo įvairias priemones (guašą, akvarelę, tušą, pieštukus). Savo iliustracijoms pavadinti vieni pasitelkė citatas iš padavimų, kiti – savais žodžiais perteikė mintį.
Nuoširdžiai sveikiname visus mokinius, skaičiusius Vinco Krėvės padavimus ir juos iliustravusius. Taip pat džiaugiamės, jog 5b klasės mokinys Aleksas Mickonas tapo šio konkurso laureatu! Šaunuolis!
Iliustracijos ir diplomai
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Diržiuvienė