Bendravimas tęsiasi!

Gegužės 18 dieną, kaip ir buvo planuota, Nemėžio gimnazija sulaukė gausaus būrio svečių. Lydimi mokytojos Anželikos Markevič, savo draugus, 3b klasės mokinius, aplankė linksmuoliai Skaidiškių mokyklos-darželio trečiokai. Visi vaikai puikiai leido laiką: dalyvavo draugiškose kvadrato varžybose, o vėliau dalinosi įspūdžiais ir linksminosi klasėje. Tiek šeimininkai, tiek svečiai džiaugėsi, kad gali taip smagiai bendrauti ir bendradarbiauti.

3b klasės auklėtoja Liucina Siatkovskė

Mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

 Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

      Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Pažintinė meninė sklaidos išvyka

Gegužės 11 dieną 3b klasės mokiniai su mokytoja išsiruošė į pažintinę meninės sklaidos išvyką: apsilankė Skaidiškių mokykloje – darželyje. Po parodyto spektaklio mūsų vaikų laukė šiltas susitikimas su 3a klase: susipažinę mokiniai maloniai bendravo prie vaišių stalo, smagiai žaidė ir puikiai leido laiką. Vaikams labai patiko išvyka, tad nusprendėme – toliau bendrausime ir bendradarbiausime! Kad pažadas neužsimirštų, jau pakvietėme Skaidiškių trečiokus į  sporto šventę.  
Auklėtoja Liucina Siatkovskė​

Mamos dienos šventė

Gegužės 4-ąją, artėjant mamos dienai, 3b klasės mokiniai surengė savo mamoms nuostabią šventę. Trečiokai pradžiugino mamytes gražiais posmais ir dainomis bei pavaišino saldainiais. 

3b klasės auklėtoja Liucina Siatkovskė

Projektinės veiklos renginiai tema „Pažink negalią“

Hisilicon K3

Hisilicon K3

2018 m. balandžio 11 d. ir 2018 m. balandžio 20 d. Vilniaus raj. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje buvo organizuoti projektinės veiklos renginiai tema „Pažink negalią“. Renginių metu mokiniai buvo supažindinti su traumatizmo profilaktika, t. y. kaip išvengti traumų ir kokios gali būti jų pasekmės.

Renginius vedė Jaroslav Milevski ir Karolis Verbliugevičius. Renginius kuravo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sabina Žukovska ir 1-4 klasių mokytojos.

Balandžio 23-ioji – Pasaulinė knygos diena

cof

 O man laikas brangus, aš turiu skaityti, nes yra kažkas, ko negaliu pasakyti žodžiais, ir niekas to nesupranta, nors tas kažkas turi būti svarbiau už viską”. – sakė B. Radzevičiaus novelės “Tėve” – pasakys” veikėjas.

Balandžio 23 dieną 8c ir 5a klasės mokiniai ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja I. Rukavičienė netradicinės pamokos metu minėdami Pasaulinę knygų dieną taip pat bandė įvardyti, ką reiškia skaityti, kokią vietą mūsų gyvenime užima knyga.

Visi knygų mėgėjai sutiko ir apgailestavo, jog knygų skaitymą vis dažniau pakeičia informacinės technologijos, tačiau smagu buvo girdėti mokinius kalbant apie tai, kad knyga – neatskiriama žmogaus, norinčio mokytis, pažinti pasaulį, jausti, dalis.

Padiskutavę apie knygų reikšmę, jų įvairovę bei naujus formatus, sujungę savo mintis į vientisą minčių apie skaitymą grandinę, visi nekantravo pristatyti šiuo metu skaitomą knygą, paskaityti įdomiausią ištrauką ar mintį.

Įdomu buvo stebėti, kaip gurkšnodami arbatą apie knygas diskutuoja aštuntokai ir penktokai. Mokiniai dalijosi įspūdžiais, rekomendavo vieni kitiems knygas, bandė aiškinti, kaip ir kodėl pasirinko dabar skaitomą knygą, gyrėsi dovanų gautomis ar rašytojų autografais puoštomis knygomis.

Linkiu visiems mėgautis knyga!

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ieva Rukavičienė

Integruota dailės ir technologijų pamoka „Laisvės ženklai“

Balandži 16 d. įvyko  atvirą integruotą dailės ir technologijų pamoką „Laisvės ženklai“. Joje dalyvavo Vilniaus r. Dailės ir technologijų mokytojai.

Dailės mokytojas Miroslav Brižis  apžvelgė laisvės ženklų ir simbolių raida meno istorijos kontekste. Drauge su IC gimnazijos klasės mokiniais  mokytojas iėškojo atsakymą į filosofinį klausymą: kas yra laisvė. Technologijų mokytoja Svetlana Voytkevich priminė apie skulptūros technikas bei  technologijų ypatumus. Prasidėjo kūrybinės dirbtuvės, kurių metų mokiniai ir dailės mokytojai kūrė savo laisvės paminklo modelius. Kūrymo procesui pasibeigus, vyko darbas grupėse. Jaunieji ir patirusi menininkai pristatynėjo savo idėjai, aptarinėjo skulptūrinės modelius, vertino rezultatus. Šį integruota pamoka pavyko ir  paliko daug gerų įspūdžių.

Vilniaus r. Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazijos

technologijų mokytoja Svetlana Voytkevich

DAINUOK 2018

Balandžio 19 dieną Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs konkursas DAINUOK. Šiemet jis buvo kiek kitoks nei įprastai: į sceną pakilę jaunieji dainininkai atliko ne tik lietuviškas, lenkiškas, bet ir angliškas dainas, o stebėti konkurso dalyvių pasirodymų atvyko nemažas būrys svečių – mokytojų ir mokinių – iš Nemėžio anglų kalbos metodinio centro mokyklų.

Konkurso pradžioje tartas gimnazijos direktoriaus Zbignievo Maciejevskio padrąsinimo žodis mažųjų grupėje sėkmę lėmė Atėnei Načajūtei, konkursą organizavusios mokyklos atstovei. Tarp vyresniųjų geriausia buvo pripažinta Mažena Mackevič – viešnia iš Pakenės Česlavo Milošo pagrindinės mokyklos. Po ilgų svarstymų merginoms pergalę skyrė visų vienuolikos dalyvių pasirodymus vertinusi, iš mokytojų ir konkursų DAINUOK nugalėtojų sudaryta komisija. Nusivylusių ir nelaimingų konkurso dalyvių nebuvo nė vieno: iš gimnazijos direktoriaus rankų visi atsiėmė padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Konkurso dalyviai ir žiūrovai nuoširdžiai dėkojo organizatoriams: Aleksandrui Belkinui, Marinai Beganskienei, Elnarai Churlu, Gretai Kniškaitei – Nagelienei, Astai Diržiuvienei, Vytautui Arlauskui ir Svetlanai Voytkevich. Vos pasibaigus konkursui, pasigirdo kalbų apie kitus metus: „DAINUOK 2019 tikrai įvyks!“

Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

Greta Kniškaitė – Nagelienė

Kovo 21 diena 3b ir 3c klasės varžėsi viktorinoje „Protų mūšis“. Viktorina susidėjo iš keturių dalių: Loginiai, sportiniai, muzikiniai ir linksmi klausimai. Viktoriną pradėjome grupių pristatymais. Mokiniai labai aktyviai bei noriai dalyvavo, visiems sekėsi puikiai, bet pabaigoje išryškėjo nugalėtojų komanda „Enšteinai LTU“. Visi dalyviai gavo padėkos raštus, o nugalėtojai buvo apdovanoti dovanėlėmis ir diplomais.

Paruošė mokytojos  Liucina Siatkovskė ir Inessa Sinkevič

Protų mūšis „Lietuvos šimtmečio vaikai“

Balandžio 17 dieną 3b ir 4a klasės mokiniai dalyvavo protų mūšyje „Lietuvos šimtmečio vaikai“, kuris vyko Skaidiškių mokykloje-darželyje.

Paruošė mokytojos  Liucina Siatkovskė ir Donata Orlova

 

Konkursas „Laisvės kontūrai“

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas kasmet organizuoja konkursą „Laisvės kontūrai“. Konkursą remia: Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Lietuvos katechetikos centras ir (arki)vyskupijų katechetikos centrai.

Konkurso tikslas – ugdyti vyresniųjų klasių moksleivių atsakingą požiūrį į žmogaus gyvybę, meilę, lytiškumą, skatinti tinkamai gerbti visą kūriniją ir padėti jiems priimti apgalvotus bei brandžius sprendimus savo gyvenime.

Konkurso uždaviniai: padėti suprasti laisvės, kaip Kūrėjo dovanos, prasmę ir su ja susijusius iššūkius; supažindinti moksleivius su atsakingu požiūriu į žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties; skatinti ieškoti atsakymų į meilės ir tarpusavio santykių klausimus gerbiant save ir savo bei kito asmens kūną; ugdyti atsakingą požiūrį į gamtą ir visą kūriniją; ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti masinės kultūros siūlomas vertybes; ugdyti iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją; plėtoti moksleivių tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei prezentacinius gebėjimus; prisidėti prie brandžios ir atsakingos pilietinės visuomenės ugdymo.

Konkurse dalyvavo – bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių mokiniai, paruošę 150 įvairaus pobūdžio pristatymų. Penkiolikos geriausių darbų autoriai buvo pakviesti į konkurso finalą pristatyti ir ginti savo darbą.

Mūsų mokyklos II B klasės mokinė, Regina Mickonaitė, vadovaujama tikybos mokytojos Rasos Arslan dalyvavo konkurso atrankoje ir jos darbas pateko į finalą. Konkurso finalas vyko VDU Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7, Kaunas) 2018 m. balandžio 13 d. Mokinę sveikino ir dovanas įteikė: VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas Religijos studijų katedros docentas Benas Ulevičius, docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Dalinamės konkurso akimirkomis.

Išvyka į Amerikos centrą Vilniuje

Kovo 30d. pagal projektą „Gyvenu laisvai“  apsilankėme Amerikos centre Vilniuje. Išvykos metu sužinoje apie Amerikos centro Vilniuje veiklas, mokymąsi JAV mokyklose, studijų galimybes JAV bei įvairias stovyklas, į kurias maloniai kviečia JAV ambasada Vilniuje. Turėjome galimybę susipažinti su mokyklų tinklaveika Jungtinėse Amerikos Valstijose iš Kauno Jėzuitų gimnazijos mokinės lūpų, kuri pagal FLEX programą mokėsi visus metus JAV. Buvo tikrai smagu išgirsti jos patirtį apie mokymąsi vidurinėje mokykloje ir gyvenimą amerikiečių šeimoje bei Lietuvos ir JAV švietimo sistemų palyginimą.

Dėkojame už šią galimybę JAV Ambasada ir Vilniuje / U.S. Embassy Vilnius, mūsų išvykos globėjai Ingai Sidrys, jos kolegoms bei projekto „Gyvenu Laisvai“ komandai. Nuotraukos: Amerikos centro Vilniuje nuosavybė

Informaciją paruošė Ana Pavilovič-Jančis

Sveikiname mūsų gimnazijos šokių būrelio mokinius su puikiais rezultatais: iškovotais medaliais ir taurėmis, šokių varžybose „Pavasario taurė 2018”. Linkime sėkmės kitose varžybose!

 

Velykos

Šventinė prieš velykinė nuotaika per technologijų pamokas, su technologijų mokytoja metodininkė Ana Krasovska,vyrauja 5-oje A klasėje jau nudažius margučius! Nuostaba ir džiaugsmas vaikų veiduose pamačius, kokie gražūs margučiai išėjo! Linksmų, šiltų artėjančių švenčių!

Integruota pamoka „Sveika mityba“

Hisilicon K3

2018 m. kovo 28 d. Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje vyko integruota pamoka „Sveika mityba. Kaip mažesnėmis pastangomis pasiekti daugiau“. Minėtoje pamokoje dalyvavo 4c klasės mokiniai, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja Kristina Zajančkovska, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sabina Žukovska bei lektorius Konrad Čeglik. 

Jūsų dėmesiui – filmas „Antroji karta nuo Sausio“ ir diskusija apie laisvę

Pristatome projekto „Gyvenu laisvai!“ jaunimo kartu su režisieriais Vytautu V. Landsbergiu ir Ramune Rakauskaite sukurtą dokumentinį filmą „Antroji karta nuo Sausio“ ir jį lydinčią diskusiją. Filmą ir diskusiją galima žiūrėti projekto informacinio partnerio – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) – mediatekoje. Skaitykite toliau

Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko

,,Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko‘‘ – kovo 2 dieną visus susirinkusius į gimnazijos aktų salę dainomis ir gražiais sveikinimo žodžiais su pavasario švente pasveikino lietuviškų ir lenkiškų pradinių klasių mokiniai. Kaziuko mugė tai tikriausias pavasario pranašas. Visus visus ir mažus ir didelius mokiniai kvietė i Kaziuko mugę. Ragino nepasididžiuoti, mugėje pašurmuliuoti, pinigines pakratyti ir gardžių pyragų įsigyti. Taip ir įvyko, visi iškart po Kaziuko mugės šventės atidarymo sugūžėjo prie savo prekystalių. Prasidėjus pirkimui-pardavimui, mugė užvirė it didžiulis skruzdėlynas net dviejuose mokyklos aukštuose.

Mūsų jauniesiems prekiautojams tikrai pavyko užsidirbti ne vieną eurą. Esame labai dėkingi mokinių tėveliams, kurie padėjo pasiruošti mokiniams šiai nuostabiai šventei. Malonu, kad iš mugės lankytojai išsinešė ne tik gausių lauktuvių, bet ir šiltą pavasarišką nuotaiką.

Pradinių klasių mokytojos Lilita Vinča ir Vilma Sipavičiūtė

Kelionė pas šuniukus

Jau antrus metus mūsų gimnazijos mokiniai kartu su anglų k. mokytoja Marina Beganskiene dalyvauja respublikiniame vaikų kūrybos konkurse “Dubenėlis svajonių šuniukui”. Šiais metais mokyklai atstovavo 3a ir 6a klasių mokiniai, broliai Strakšiai – Lukas ir Justas, kurie sukūrė dubenėlius savo svajonių šuniukui. Šie dubenėliai buvo eksponuojami Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro organizuotose tarptautinėse šunų parodose, kurios vyko Lietuvos parodų ir kongresų rūmuose LITEXPO. Ir mes kovo 3 d. vykome jais pasigrožėti Skaitykite toliau

Mūsų mažieji draugai

Vasario 5d. mūsų gimnazijoje svečiavosi mažieji draugai iš Nemėžio lopšelio-darželio. 3b klasės mokiniai jiems parodė savo spektaklį. Mažiesiems taip patiko, kad pastarajam pasibaigus, panoro pasilikti. Trečiokai ir darželinukai dainavo ir smagiai žaidė kartu. Žodžiu, puikiai leido laiką.

 3b klasės auklėtoja Liucina Siatkovskė
 

Užgavėnių blynai – LIETUVOS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI

Užgavėnės – viena gražiausių žiemos švenčių. Šią dieną Lietuvoje kepami ir valgomi blynai, nes jie – šviesos ir grįžtančios saulės simbolis. Kaip įprasta, ypač daug dėmesio Užgavėnių šventėje skiriama sočiam valgymui – juk sotumas per Užgavėnes lemia gerus metus.

Šiųmetis išskirtinumas – trispalviai šimtmečio blynai. Geltoni, žali ir raudoni jie džiugina ne vien spalvomis, bet kiekvienam gerai pažįstamu skoniu: morkų, špinatų, burokėlių.

Dėkojame technologijų mokytojoms Anai Krasovskai ir Svetlanai Voytkevich, kurių dėka Užgavėnių blynai šiemet buvo tikrai ypatingi,  skanūs, sotūs.

6a,  8a, IIC gimnazijos klasių mokiniai

 

Gimnazijos virtuvėlėje

20180129_094841-copy

Sausio 29 dieną mūsų gimnazijos 3b klasės mokiniams pasitaikė proga nors trumpam klasę iškeisti į pyragais kvepiančią virtuvę. Mažieji smaližiai ten kepė trijų rūšių lietinius, juos puošė ir skanavo. Už vadovavimą šiai nepamirštamai pamokai, profesionalumą ir organizuotumą esame dėkingi technologijų mokytojai Svetlanai Voytkevich.

Vyresn. mokytoja Liucina Siatkovskė

Mokomės eksperimentuodami

 

20180116_093035-copy

Kadangi sausio 16 gimnazijoje paskelbta netradicine tyrėjų diena, 0c, 1c, 2c, 3b, 3c, 4c ir 4a mokiniai su mokytojomis dalyvavo moksliniame šou „Atradėjas“. Į gimnaziją atvykusi laboratorija „ant ratų“ parodė, kaip fantastika virsta realybe, o malonūs šou vedėjai demonstravo neįtikėtinus dalykus. Vaikai ir patys vykdė mokslinius eksperimentus. Neabejokite – pasijuto tikrais mokslininkais!

 vyresn. mokytoja Liucina Siatkovskė

ir vyresn. mokytoja Inessa Sinkevič

Vienu šūviu du zuikiai…

1

Šių metų sausio 16, Tyrėjų dieną, 1b klasės mokiniai nusprendė aplankyti Lietuvos pinigų muziejų. Kai spiginant šaltukui prie pastarojo durų susibūrėme per anksti, buvome pakviesti užsukti į Lietuvos banką! Giedriaus vardu prisistatęs ir šį pasiūlymą pateikęs vyras, pasirodo, yra pastarojo darbuotojas. Jam pagailo lauke šąlančių mokinukų, todėl mielai atvėrė Lietuvos banko duris ir suorganizavo vaikams dar vieną, neplanuotą, bet labai visiems patikusią ekskursiją. Banke matėme neapsakomo grožio lubas, sienas, didžiulį ,,Žalgirio mūšio“ paveikslą. Buvome net konferencijų kabinete, kuriame už kelių minučių turėjo vykti posėdis. Skaitykite toliau

Gimnazijos scenoje – lyg teatre…

dsc_0512-copy

Sausio 12 d. atsinaujinusioje aktų salėje 3b klasės mokiniai parodė spektaklį „Frekenboksapnai“.Nors pasirodymą stebėjo visa pradinė mokykla, jaunieji aktoriai per daug nesijaudino – vaidino, dainavo ir šoko kaip tikri profesionalai.

Po spektaklio jį stebėję vaikai trečiokų pastangas įvertino audringais plojimais, o gimnazijos direktoriaus žodžiai:“Pasijaučiau, lyg būčiau tikrame teatre“, – jaunuosius aktorius paskatino ieškoti naujų istorijų.

 3b klasės auklėtoja Liucina Siatkovskė

„Žiemos išdaigos“

20171221_075024-copy

Gruodžio mėnesį pradinėse lietuviškose klasėse vyko kūrybinių darbelių paroda ,,Žiemos išdaigos“.  Padedami tėvų,mokiniai turėjo sukurti kuo originalesnį ir kūribiškesnį pingviną. Visiems dalyvaujantiems buvo paruošti pingvinų trafaretai. Pasitelkę vaizduotę, pradinukai juos puošė, rengė, dažė. Kai darbeliai buvo užbaigti, mokyklos koridoriai pasipuošė įspūdingais pingvinais. Tikras pingvinų šou! Ir kokių tik pingvinų nebuvo: klasės fano marškiniais pasidabinusių, robotukų formų, su blizgučiais ir megztais drabužiais, atkeliavusių iš tikrų tikriausios stebuklų šalies. Skaitykite toliau