Mokytojai

Irina Aniukštienė – mokytoja ekspertė, užsienio kalba (rusų)

Vytautas Arlauskas – vyresnysis mokytojas, technologijos

Rasa Arslan – vyresnioji mokytoja, dorinis ugdymas (tikyba)

Janina Bacevič – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Diana Banienė – mokytoja, fizika                

Marina Beganskienė – vyresnioji mokytoja, anglų kalba

Božena Beleninik – mokytoja ekspertė, gimtoji kalba (lenkų)

Ala Belevič – mokytoja metodininkė, biologija, gamta ir žmogus, kūno kultūra

Aleksandr Belkin – mokytojas, muzika

Ona Bevainienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė, matematika

Jolanta Bobina – vyresnioji mokytoja, informacinės technologijos

Irena Boczarowa – vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Miroslav Brižis – vyresnysis mokytojas, dailė

Juliana Buiko – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji mokytoja, chemija

Valentina Carelunga – vyresnioji mokytoja, priešmokyklinis ugdymas (vaiko priežiūros atostogos)

Ekaterina Chernoivanova– mokytoja, pradinis ugdymas

Elnara Čurlu – vyresnioji mokytoja, užsienio kalba (anglų)

Gražina Dakševičienė – mokytoja, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas

Asta Diržiuvienė – mokytoja metodininkė, lietuvių kalba

V. D. – vyresnioji mokytoja, matematika

Vieslav Gaiževski – mokytojas, šokis

Rimantas Ganseniauskas – vyresnysis mokytojas, lietuvių kalba

Alicija Gulbicka – mokytoja metodininkė, lietuvių kalba

Viktorija Ilkevič – mokytoja, pradinis ugdymas (vaiko priežiūros atostogos)

Ana Ivanova – specialioji pedagogė (vaiko priežiūros atostogos)

Teresa Jakubovska – mokytoja metodininkė, kūno kultūra

Bekiras Jakubovskis – vyresnysis mokytojas, matematika

Zita Jankauskienė – vyresnioji mokytoja, lietuvių kalba

Julija Jermakovič – mokytoja, priešmokyklinis ugdymas, pradinio ugdymo mokytoja

Ana Jusevič – vyresnioji mokytoja, muzika

Irena Kisel – mokytoja metodininkė, matematika

Barbara Klincevič– vyresnioji mokytoja, matematika

Inga Kočiūnaitė-Poškė – vyresnioji socialinė pedagogė

Teresa Kondratovič – mokytojo padėjėja, užsienio (rusų) kalba

Teresa Kozak – vyresnioji mokytoja, dorinis ugdymas (etika), užsienio kalba (rusų)

Ana Krasovska – mokytoja metodininkė, technologijos

Virginija Kryčelienė – neformalaus švietimo grupės vadovė

Daiva Macijauskaitė-Raibienė – mokytoja, muzika

Ana Mackel – mokytoja metodininkė, lietuvių kalba

Tatjana Markova – skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėja

Christina Masalska – vyresnioji mokytoja, istorija

Jelena Masalskaja – vyresnioji mokytoja, informacinės technologijos, ekonomika

Raimonda Maskalėnienė – mokytojo padėjėja, ekonomika

Teresa Maslovska – vyresnioji mokytoja, lenkų kalba

T. M. – mokytoja, pradinis ugdymas

M. M. – mokytoja, užsienio kalba (anglų), muzika

Natalija Motina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo vadovė

Zinaida Muchlia – vyresnioji mokytoja, neformalaus švietimo grupės vadovė

Rima Muchlienė – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Jolanta Našlėnienė– vyresnioji mokytoja, istorija