Gimnazijos taryba

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBA

2021 – 2022 m. m.

Pirmininkas: Česlava Šatkevič

Sekretorius: Jolanta Našlėnienė

Tėvų atstovai:

Česlava Šatkevič

Lilija Rogoža

Lilija Blaževič

Mokinių atstovai:

Justina Tankeliun, IVC gimnazijos klasės mokinė

Daniel Glinski, IIIC gimnazijos klasės mokinys

Mokytojų atstovai:   

Jolanta Našlėnienė, istorijos vyresn. mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja

Bekiras Jakubovskis, matematikos vyresn. mokytojas

Barbara Klincevič, matematikos vyresn. mokytoja