Viešojo pirkimo komisija

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

 VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

 2022 m. m.

Komisijos pirmininkė – Vanda Artimavičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Sekretorius – Edita Kod, raštinės vedėja.

Sekretorė – Zita Jankauskienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja.

Nariai:           Vera Markova, l.e.p. Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

                       Virginija Kryčelienė, laborantė;

Raimonda Maskalėnienė, mokytojo padėjėja;

Genovaitė Guobienė, virėja.