Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 2022 m. m.

Pirmininkas – Zbigniev Maciejevski, gimnazijos direktorius.

Koordinatorius – Juliana Buiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:           Irina Aniukštienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė;

                       Asta Diržiuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

  Ala Belevič, biologijos mokytoja metodininkė;

  Barbara Klincevič, matematikos vyresn. mokytoja.