Mokytojų metodinės grupės

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

 MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

 2022 m. m.

Pradinio ugdymo (lietuvių k.) metodinė grupė

Koordinatorė – Jadvyga Pumpalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Nijolė Vičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Metodinės grupė nariai.

Pradinio ugdymo (lenkų k.) metodinė grupė

Koordinatorė – Jadvyga Pumpalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Kristina Zajančkovska, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.

Metodinės grupė nariai.

Menų ir technologijų metodinė grupė

Koordinatorė – Ona Bevainienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Svetlana Voytkevich, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė.

Metodinės grupė nariai.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

Koordinatorė – Ona Bevainienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkas – Rimantas Ganseniauskas, lietuvių kalbos vyresn. mokytojas.

Metodinės grupė nariai.

Lenkų kalbos metodinė grupė

Koordinatorė – Jadvyga Pumpalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Božena Beleninik, lenkų kalbos mokytoja ekspertė.

Metodinės grupė nariai.

Užsienio kalbų metodinė grupė

Koordinatorė – Juliana Buiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Marina Beganskienė, anglų kalbos vyresn. mokytoja.

Metodinės grupė nariai.

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Koordinatorė – Ona Bevainienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Irena Kisel, matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinės grupė nariai.

Gamtos mokslų metodinė grupė

Koordinatorė – Juliana Buiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Irena Kisel, matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinės grupė nariai.

Socialinių mokslų metodinė grupė

Koordinatorė – Juliana Buiko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Jolanta Našlėnienė, istorijos vyresn. mokytoja.

Metodinės grupė nariai.

Klasių auklėtojų (lietuvių mokomąja kalba) metodinė grupė

Koordinatorė – Ona Bevainienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Asta Diržiuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Metodinės grupė nariai.

Klasių auklėtojų (lenkų mokomąja kalba) metodinė grupė

Koordinatorė – Jadvyga Pumpalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkė – Beata Poliakovska, lenkų kalbos mokytoja metodininkė.

Metodinės grupė nariai.

Fizinio ugdymo metodinė grupė

Koordinatorius – Zbigniev Maciejevski, gimnazijos direktorius.

Pirmininkas – Michail Voitkevič, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas.

Metodinės grupė nariai.