Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Zbigniev Maciejevski, gimnazijos direktorius.

Sekretorė – Teresa Jakubovska, kūno kultūros mokytoja metodininkė.

Nariai:           Ana Mackel, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

                       Svetlana Voytkevich, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė;

Česlava Šatkevič, gimnazijos tarybos narys, mokinio mama;

Alicija Balcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo                                                                             skyriaus vyriausioji specialistė.