Mokyklos krizių valdymo komanda

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

 KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 2022 m. m.

Jadvyga Pumpalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ona Bevainienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Natalija Raudeliūnienė, socialinė pedagogė;

Agnieška Sobieska, psichologė;

Inga Kočiūnaitė-Poškė, vyresnioji socialinė pedagogė.