Gimnazijos vaiko gerovės komisija

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

 GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 2021 – 2022 m. m.

Komisijos pirmininkė – Jadvyga Pumpalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Inga Kočiūnaitė-Poškė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Sekretorė – Zita Jankauskienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja.

Nariai:           Ona Bevainienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Agnieška Sobieska, psichologė;

Natalja Raudeliūnienė, socialinė pedagogė;

Loryta Salnikienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Ana Mackel, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Barbara Klincevič, matematikos vyresn. mokytoja;

Marina Beganskienė, anglų kalbos vyresn. mokytoja;

Regina Žukovska-Moskal, logopedė;

Sabina Žukovska, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Ana Marija Olševska-Isajeva, specialioji pedagogė;

Jolanta Našlėnienė, istorijos vyresn. mokytoja.