Administracija

Direktorius: Zbigniev Maciejevski

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Ona Bevainienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Jadvyga Pumpalavičienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Juliana Buiko

Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus vedėja: Tatjana Markova

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: Vanda Artimavičienė