Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
Sabina Žukovska,
tel. (8659) 71927, el. p.sabina.zukovska@vvsb.lt

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos sritys:

  1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
  2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos sveikatos bendruomenei;
  3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
  4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
  7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus;
  8. Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas;
  9. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
  10. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.