Švietimo pagalba mokiniui

Psichologinė pagalba

Jei mokiniui reikalinga psichologinė pagalba arba emocinė parama, Jums mielai padės mokyklos psichologai Agnieška Sobieska ir Dominik Petrovič.

Pagalba teikiama mokiniams, jų tėvams bei mokytojams.

Darbo vieta: 1 aukštas, 9a kab.

Kontaktai:
Agnieška Sobieska (+37067182141, agnieszkasobieska104@gmail.com)
Dominik Petrovič (+37064803949, dominik0527@gmail.com)

Drąsiai kreipkis, jei nori:

 • pasidalinti savo sunkiais jausmais bei būti išklausyta(-s)
 • geriau suprasti ir pažinti save
 • mokytis valdyti savo jausmus
 • padidinti mokymosi motyvaciją
 • mažinti nerimą ir stresą savo kasdienybėje
 • lavinti dėmesį, atmintį ir kitus kognityvinius gebėjimus

Socialinis pedagogas

Jums gali padėti… Socialinė pedagogė – Natalja Raudeliūnienė

Darbo vieta: 1 aukštas, 5 kab.
Darbo laikas:
pirmadienis – ketvirtadienis – 7.30 – 15.00 ; penktadienis – 7.30 – 14.30 val.

Jums gali padėti… Socialinė pedagogė – Inga Kočiūnaitė-Poškė

Darbo vieta: 1 aukštas, 5 kab.
Darbo laikas:
pirmadienis – 7.00 – 14.30 ; antradienis – 7.00- 13.00 ; trečiadienis 7.00-13.30 ; ketvirtadienis – 7.00 – 13.00 val.

Kreipkis į mane, jeigu:

 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu…
 • kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti…
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan…

Socialinis pedagogas Tau padės:

 •  tapti visateisiu visuomenės nariu;
 •  pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 •  pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje;
 •  skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 •  skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 •  informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Specialusis pedagogas

Jums gali padėti… Specialioji pedagogė – Anna Marija Olševska-Isajeva

Darbo vieta: 1 aukštas, 11a kab.
Darbo laikas: pirmadienis, trečiadienis, penktadienis – 8.00 – 14.30 val.

Kreipkis į mane, jeigu:

 • Esi labai talentingas ir gabus…
 • o gal sunku Tau mokytis kartu su klasės draugais…
 • Tau sunkiai sekasi įsiminti išgirstą ar pamatytą informaciją…
 • o gal nori, kad Tau nustatytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms…

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Švietimo pagalba mokiniui teikiama remiantis šiais teisės aktais:

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (pridedama, jei yra)

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Gimnazijoje krizės valdomos įstaigoje patvirtintu Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos krizių valdymo veiksmų planu ir Krizių valdymo Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje tvarkos aprašu 

Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5824b5c022a111e88e8fef3b3f51dc2f

Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt