Psichologinė pagalba

Jums gali padėti… Psichologo asistentė – Agnieška Sobieska

Darbo vieta: 1 aukštas, 9 kab.
Darbo laikas: ketvirtadienis  – 11.30 – 15.30 val.; penktadienis – 9.00 – 15.00 val.

 Kreipkis į mokyklos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:

  • jei kyla sunkumų moksluose…
  • nesutari su draugais…
  • pykstiesi su tėvais ar mokytojais…
  • jautiesi vienišas, nemylimas…
  • sunku apsispręsti dėl būsimos profesijos…
  • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti…