Biblioteka

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

Bibliotekos vedėja –  Svetlana Gleb,
Bibliotekininkė – Zinaida Muchlia.
Klausk bibliotekininko: biblioteka.nemeziogimn@gmail.com

Bibliotekos darbo laikas :
pirmadienį – ketvirtadienį –  7.00 –15.45 val.
penktadienį – 7.00 – 15.00 val.

Bibliotekoje – yra įdiegta mokyklų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekos procesus – nuo knygos gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. skaitytojai aptarnaujami automatizuotai. Elektroniniu būdu išduodamos knygos leidžia kokybiškai ir greitai aptarnauti skaitytojus.

Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos:

  • Konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
  • informacinių naujienų sklaida;
  • dokumentų išdavimas į namus;
  • naudojimasis dokumentais skaitykloje;
  • nuolat veikiančios literatūros parodos;
  • dokumentų spausdinimas, skenavimas ir kopijavimas;
  • naudojimasis kompiuteriais su interneto prieiga;
  • naudojimasis kompiuteriniais diskais;
  • galimybė vesti pamokas ir įvairius renginius, naudojantis bibliotekos techninėmis priemonėmis.

Bibliotekos struktūra:
abonementas;
skaitykla;
vadovėlių fondas.

Techninės priemonės:
5 stacionarūs kompiuteriai; nešiojamas kompiuteris; projektorius ir dokumentų kamera; nešiojamas ekranas; daugiafunkciniai kopijavimo aparatai; dokumentų įrišimo įrenginys.

Bibliotekos veikla organizuojama remiantis šiais teisės aktais:

Naudojimosi Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos biblioteka taisyklės 

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (pridedama)

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3352110ffdc11eb9f09e7df20500045

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A04D7CC7EF6

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37e2e820d39711e8bea9885f77677ec1

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D570962773F8

Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.

NUORODOS

Vadovėlių duomenų bazė 
www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze
Skaitmeninės mokymo priemonės
https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones
Lietuvos rašytojai https://rasytojai.lt

Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ https://ekalba.lt
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai http://www.vlkk.lt/#el-istekliai
Tarptautinių žodžių žodynas http://www.zodziai.lt
Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt/dzl.php

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl.
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai http://šaltiniai.info 
Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija www.tekstai.lt
Pasakos, vaikų knygos https://www.pasakanepasaka.lt
Pasakos, pasakėčios https://www.pasakos.lt
Lenkų literatūros antologija http://wolnelektury.pl/
Citatos, protingos mintys, sentencijos, aforizmai http://kabutes.kasvyksta.lt/

Skaitymo skatinimo programos

Skaitymo skatinimo programa https://skaitymometai.lnb.lt
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė https://www.lbd.lt
Šiaurės šalių literatūros savaitė https://www.nordisklitteratur.org/lt
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius
https://www.ibbylietuva.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema https://ibiblioteka.lt
Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas  www.epaveldas.lt
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa www.lvb.lt
Lietuvos akademinės bibliotekos https://aleph.library.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas https://biblioteka.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai https://vb.mab.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka www.mab.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka www.amb.lt
Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt
Virtuali tautosakos biblioteka http://www.knygadvaris.lt/

Saugumas internete

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt
Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Švietimas

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt
Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt
Brandos egzaminai
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/
PUPP
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/
NMPP
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/
Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt
Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt
Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas www.vrsa.lt/svietimas/133
Švietimo portalas http://portalas.emokykla.lt/
Vilniaus rajono savivaldybė http://www.vrsa.lt/

Mokinių orientavimas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema https://www.smis.lt
Prisijungusi Lietuva https://www.prisijungusi.lt
E. pilietis https://www.epilietis.eu

Teisinė informacija

Teisės aktų registras www.e-tar.lt
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Administracinės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2021 m.
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2020 m.
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2019 m.
Literatūros įsigijimas 2019 m.
Mokymo priemonių įsigijimas 2019 m.
Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinių aprūpinimas vadovėliais

Bibliotekos renginiai

2018/2019 m.m. aktyviausi skaitytojai

1a Emilija Mavletova, Gaudrė Zaukaraitė, Barbora Brukštutė, Katrina Pilat, Arnold Šemiakinas, Urtė Avižen, Neli Ruseckytė, Gabrielė Šulcaitė;
1b Kornelija Balaišytė, Gabriela Matuševska, Beatričė Špokaitė, Miglė Jankauskaitė, Gabija Blaževičiūtė, Auksė Šarkauskaitė;
1c Bogdan Olšuk, Ernest Jermakovič, Elan Kalionov, Lukrecija Iljinaitė, Enrika Tolkačiova, Arina Radiul, Gabrielė Varkavičiūtė, Albert Buzan;
2a Augustas Pyragas,  Milana Peseckytė, Ernestas Gaidamovič;
2c Lukrecija Neverkevič , Inesa Koženevska, Olivija Šatkovska;
3a Dominykas Vinogrodskis, Glorija Jankoit, Raminta Astašenko;
3b Darija Logutko, Viktorija Fedorovič, Emilija Batutytė, Glorija Baranovska;
3c Damian Deinarovič, Patrik Lanevski;
4a Dominykas Petrulevičius, Anželika Vitkovskytė;
4b Beata Michailovskaja, Deimantė Šarkauskaitė;
4c Gabrielė Klincevič, Aneta Sakovič, Karolina Jevsa.

Mūsų 5-8 bei I-II gimnazijos klasių mokiniai kūrė iliustracijas knygoms, patekusioms į katalogą „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“. Mokiniai sukūrė 40 piešinius 15 pavadinimų knygoms. Daugiausia iliustracijų  buvo sukurta knygoms „Salomėja Nėris. Eglė žalčių karalienė“, „Vytautas V. Landsbergis. Arklio Dominyko meilė“ bei „Justinas Marcinkevičius. Grybų karas“.

Virtualią parodą peržiūrėkite čia

2017/2018 m.m. aktyviausi skaitytojai

1a Karolis Šeporaitis, Uljana Adamovič, Augustas Pyragas, Kamilė Radkevičiūtė, Milana Peseckytė;

1c Lukrecija Neverkevič , Gabrielė Romanovskytė, Zlata Šiškina, Inesa Koženevska, Dorian Žukovski, Beata Masevič, Olivija Šatkovska, Artur Tunkevič, Emilija Muravska;
2a Dominikas Vinogrodskis, Raminta Astašenko;
2b Darija Logutko, Viktorija Fedorovič;
2c Viktorija Korvel, Emil Stankevič;
3a Gabrielė Špartova, Anželika Vitkovskytė;
3b Beata Michailovskaja, Livija Šestakova, Viktorija Buzan;
3c Gabrielė Klincevič, Aneta Sakovič, Karolina Jevsa;
4a Adriana Miskelovič, Fausta Šeporaitytė;
4c Livija Beliaš, Dominika Prokopovič.

Pirmokai bibliotekoje

Kovo mėnesį gimnazijos bibliotekos durys plačiai atsivėrė patiems mažiausiems – šauniesiems mūsų pirmokams. Apie biblioteką ir paslaptingą knygų pasaulį šįsyk vaikams pasakojo 7a klasės mokinės Karolina ir Luka bei IC klasės mokinės Maja ir Renata. Kad pirmoji didesnė kelionė po knygų pasaulį pavyko, rodė plačios pirmokų šypsenos ir kiek patuštėjusios bibliotekos lentynos.

2016/2017 m.m. aktyviausi skaitytojai:

1a Dominikas Vinogrodskis, Ignas Kryčelė, Zlata Ulevič, Glorija Jankoit;1b Darija Logutko, Eglė Apšegaitė, Matas Blaževičius, Dominykas Jakubovskis, Viktorija Chmylko, Miglė Šilobritaitė, Emilija Batutytė, Viktorija Fedorovič, Aleksandras Šeporaitis;
1c Damian Deinarovič, Ričard Banys, Viktorija Korvel, Karol Kulnis, Karolis Sergevič, Emil Stankevič;
2a Gabrielė Špartova, Anželika Vitkovskytė;
2bBeata Michailovskaja, Gabrielė Volodko, Gintarė Kvaselytė, Ernest Kozlovski;
2c Gabrielė Klincevič, Adriana Kuncevič, Karol Kondratovič, Aneta Sakovič;
3a Fausta Šeporaitytė, Gabija Diškevičiūtė, Joana Sabaliauskaitė; 
3c Kamila Neverkevič, Lijana Kuncevič, Katryna Jarmolovič, Karolina Gedroic;
4aElena Gaidamovič, Marija Kurpickaja, Viktorija Gaidamovič;
4c Adriana Čiraitė, Patricija Stankevič, Jaromir Koženevski.

skaityk

 
Pirmokai gimnazijos bibliotekoje
dsc01065-copy  

Vasario mėnesį mūsų bibliotekoje vyko tradiciniai renginiai pirmokams. Bibliotekos vedėja supažindino jaunuosius skaitytojus su knygelių naudojimosi, bei elgesio bibliotekoje taisyklėmis. Kiekvienas mokinys išsirinko po knygelę, kurią skaitys, paskui pasakos ir gaus lipduką.
Atsisveikinant kiekvienam pirmokui buvo įteiktas knygos žymeklis, pirmoko lankstinukas, atmintinė tėvams ir saldi dovanėlė.

Literatūrinė popietė „Žodžiai iš širdies“ Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje

dscf6550-copyLaukti gražiausių metų švenčių, palydėti besibaigiančius Bibliotekų ir Bendruomenių metus smagiausia būryje, todėl 2016 m. gruodžio 21 d. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje kartu su bibliotekos vedėja Svetlana Gleb bei lietuvių kalbos mokytoja Greta Kniškaite-Nageliene organizavome  jaukią ir šiltą mokinių skaitymo skatinimo popietę „Žodžiai iš širdies“. Popietės, į kurią pakvietėme 5a kl. mokinius, jų auklėtoją Mariną Beganskienę, 6a kl. mokinę Luką Ganseniauskaitę, IB kl. mokinį Dominiką Špartovą, IVC gimnazijos kl. mokinius Danielių Volčeką ir Davidą Baranovski, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Oną Bevainienę, dailės, technologijų, fotografijos mokytoją Svetlaną Voytkevich, IIIA gimnazijos kl. mokinio Deivido Gubinskio mamą Rimą Gubinskienę ir didžiausią bibliotekų bei mokyklų bičiulį, vieną populiariausių vaikų rašytojų, knygų apie Nipę, Zuiką Padūkėlį, Lukošiuką autorių Vytautą Račicką, tikslas – skatinti vaikų ir jaunuolių skaitymą, domėjimąsi literatūra, žinių troškimą, atradimų džiaugsmą, ugdyti raiškios kalbos įgūdžius, mokyti aiškiai dėstyti mintis. Mes, vyresnieji, skaitydami trumpučius pasakojimus apie Mikę ir Juozapėlį iš labai smagios rašytojo knygos „Šokoladas iki pirmadienio“, mažiesiems draugams norėjome parodyti, kad skaitymas gali tapti puikia laisvalaikio praleidimo forma ir gali suteikti pačių geriausių emocijų, kad skaityti knygas visai ne nuobodu, o prasminga,  kad skaito visi – tiek maži, tiek dideli. Visi susirinkusieji šypsodamiesi klausėsi vyresniųjų draugų, pavaduotojos, bibliotekininkės, mokytojų skaitomų humoristinių vaizdelių apie tikrą draugą, šiuolaikinius jaunuolius – „euriečius“, apie tai, kaip tėveliai eina į savo vaikų susirinkimus mokykloje, apie pirmąjį pasimatymą alyvoms žydint ir kt.

O kas gali būti maloniau, kai pats rašytojas skaito ištraukas iš savo kūrybos! Juk paties knygos  autoriaus skaitymas ypač sudomina skaitytoją. Su neišnykstančia nuo veido šypsena gerbiamas svečias, kuris jau ne pirmą kartą lankėsi mūsų gimnazijoje,  pasakojo apie senesnes  bei visai naujas knygeles, kurias yra išleidęs. Rašytojas prisipažino, jog jam labai patinka rašyti apie gan pašėlusius vaikus, kuriuos jis vadina teigiamais išdykėliais. Juk jauniesiems skaitytojams to ir reikia, nes nuobodžios ir tik pamokslaujančios knygos kažin ar juos sudomintų. Žinoma, pasakojimuose šalia neklaužadų personažų dažnai būna jų mokytojos, kurios kartais tarsi netyčia ima ir patenka į keblias ar net komiškas situacijas. Vaikai įdėmiai klausėsi kūrėjo pasakojimų, kurie liete liejosi vienas paskui kitą. Rašytojas Vytautas Račickas ne tik skaitė ištraukas iš savo knygų, pasakojo jų atsiradimo istorijas, bet ir atsakinėjo į moksleivių klausimus. Mokiniai buvo labai aktyvūs ir smalsūs, uždavė daugybę klausimų apie sukurtas ir dar tik būsimas knygas, apie išgalvotus ir tikrus knygų herojus, rašytojo talentą ir įkvėpimą. Vaikams buvo įdomu, koks personažas labiausiai panašus į patį rašytoją, nuo kada šis pradėjo kurti, kodėl rašo vaikams, o ne suaugusiesiems, kokia pirma, mylimiausia jo parašyta knyga, ar šias knygas skaito rašytojo artimieji, domėjosi, kaip rašytojo šeima švenčia Kalėdas, kokių tradicijų laikosi. Į visus klausimus Vytautas Račickas mielai atsakė, o po to visus prajuokino, skaitydamas ištraukas iš savo knygos apie Lukošiuką. Iš rašytojo lūpų išgirdome ir labai džiugią naujieną – jau greit sulauksime jo populiariosios knygos „Šlepetė“ 7 dalies!

Vaikai neskubėjo skirstytis į klases net pasibaigus susitikimui – po renginio visi norintieji galėjo įsigyti rašytojo knygų su autografu ir šilčiausiais  palinkėjimais.

Belieka tikėtis, kad ši literatūrinė popietė visiems jos dalyviams dovanojo gražių ir prasmingų akimirkų, kad  iš  kartu skaitytų knygelių vaikai ne tik sužinojo daug įdomaus, bet ir  patobulino skaitymo įgūdžius ir kad tikrai ne vienas mokinukas atrado kelią į nuostabų knygų pasaulį.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Asta Diržiuvienė

Pamoka mokyklos bibliotekoje

1

Lapkričio 16 d. į gimnazijos biblioteką sugužėjo visi 5c klasės mokiniai. Čia vyko netradicinė lenkų kalbos pamoka, kurios tikslas buvo supažindinti mokinius su naujomis knygomis vaikams ir jaunimui, paskatinti vaikus skaityti.

Bibliotekos vedėja Svetlana Gleb kalbėjo apie knygų svarbą paauglių gyvenime, o mokiniai turėjo galimybę patikrinti savo skaitymo įgūdžius. Po pamokos biblioteką vaikai paliko nešini naujausiomis knygomis.

Malonaus skaitymo!

Lenkų kalbos mokytojaBeata Polakovska
2015/2016 m.m.  aktyviausi skaitytojai:

bibl

1a Gabrielė Špartova, AnželikaVitkovskytė;
1b Livija Šestakova, Mindaugas Sabaliauskas, Viktorija Buzan, Beata Michailovskaja;
1c Gabrielė Klincevič, Adriana Kuncevič, Karol Kondratovič, Lukaš Špakovski;
2a Gabija Diškevičiūtė, Joana Sabaliauskaitė, Fausta Šeporaitytė,  Adriana Miskelovič, Karolina Rimašiūtė;
2c Dominika Prokopovič, Karolina Gedroic, Lijana Kuncevič, Livija Beliaš;
3a Atėnė Načajūtė, Elena Gaidamovič, Viktorija Gaidamovič, Diana Skarulskytė, Marija Kurpickaja;
3c Adriana Čiraitė; Agnieška Dailidko; Konrad Kubiak;
4a Simona Balnytė, Emilija Jurkėnaitė, Anna Januškevič;
4b Kamila Agata Vitkovskytė; Agneša Rimašiūtė;
4c Kamilė Jovsa, Gabrielė Pipilevičiūtė, Teresa Gedrojc.

Gimnazijos istorija knygų puslapiuose

Šie mokslo metai Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijai ypatingi. Mūsų mokykla švenčia 70 metų jubiliejų!

Prie šventinių renginių nusprendė prisidėti ir biblioteka – juk būtent 2016-uosius LR Seimas paskelbė Bibliotekų metais. Kilo idėja mūsų mokyklos istoriją įamžinti knygų puslapiuose. Dar žiemą buvo paskelbtas „Klasės knygos“ projektas, į kurį labai noriai ir entuziastingai įsitraukė visos dabartinės mūsų gimnazijos klasės. Mokiniai kartu su savo auklėtojais, dalykų mokytojais iki pat jubiliejinės šventės kūrė labai originalias, unikalias ir spalvingas savo klasės knygas, kuriose aprašė įsimintiniausius įvykius, atskleidė linksmiausias akimirkas, smagiausius nuotykius. Šiam tikslui labai pravertė iš bibliotekos modernizavimo projekto gautas knygų įrišimo aparatas – pasitaikė puiki proga jį išbandyti. Taigi, klasių „dokumentinės apybraižos“ buvo įrištos kaip tikroje spaustuvėje ir kvepėjo dažais J! „Klasės knygos” idėja kai kuriems mokiniams bei auklėtojams taip patiko, kad jie yra pasiryžę tęsti šį projektą ir knygas nuolat papildyti, o gal net išleisti ir po antrą tomą J. Taigi, projekto „Klasės knyga“, leidusio kiekvienam dalyvavusiajam prisiliesti prie mūsų gimnazijos istorijos kūrimo, tikslas – lavinti mokinių kūrybiškumą bei skatinti bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo mokykla jausmą – pasiektas.

JON_1788Gimnazijos jubiliejaus proga biblioteka inicijavo ir dar vieną projektą – „Mokyklos istorija“. Keletą mėnesių iš senųjų Nemėžio kaimo gyventojų, buvusių mokyklos mokinių, mokytojų buvo renkamos nuotraukos, kuriose įamžintos mūsų mokyklą jau baigusios absolventų laidos. Pavyko nuveikti didžiulį darbą: nuotraukos buvo surinktos, nuskenuotos, atspausdintos ir įrištos į gražius albumus. Juk išties prasminga vartyti albumą ir grožėtis, pavyzdžiui, 70-ųjų metų nuotraukomis, susimąstyti apie bėgantį laiką, prisiminti esančius ir Anapilin iškeliavusius kolegas, buvusius mokinius, bendraklasius… O mokiniams turbūt smagiausia nuotraukose atpažinti savo artimuosius – senelius, tėvelius, vyresnius brolius ar seseris! Visos „Mokyklos istorijos“ nuotraukos patalpintos ir gimnazijos internetinėje svetainėje, todėl jomis pasigrožėti gali kiekvienas norintis.

Per gimnazijos jubiliejaus šventę, balandžio 28 –ąją, oficialiai pristatytos „Klasės knygos“ ir „Mokyklos istorijos“ parodos toliau tęsiasi mokyklos bibliotekoje, kurioje laukiamas kiekvienas. Smagu, kad minėtos parodos sulaukia daug lankytojų – mokinių bei jų tėvelių, senelių, mokytojų. Pastebėta, kad mokiniams labiausiai patinka vartyti savo klasės knygas. Pasižiūrėti parodos į biblioteką užsuka ir buvę mokiniai, ir net nieko bendra su mūsų mokykla neturintys Nemėžio gyventojai.

Belieka pasidžiaugti, kad Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos biblioteka įgijo tikrai vertingą kolekciją, turinčią didžiulę išliekamąją vertę.

Bibliotekos vedėja Svetlana Gleb

 „Knygų kalėdos 2015“

 11112015_www_600x350

 

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems akcijoje „Knygų kalėdos 2015“. Dėkojame mokytojams N.Vičienei, G.Kniškaitei-Nagelienei, A.Pavilovič-Jančic; mokiniams: J.Sabaliauskaitei (2a), G.Diškevičiūtei (2a), A.Miskelovič (2a), A.Rimašiūtei (4b), A.Romanovskai (8c), R.Deinarovič (8c), D.Laškaitei (8a); mokiniams ir mokytojams: 1a ir R.Muchlienei, 2a ir D.Orlovai, 2c ir K.Zajančkovskai, 4a ir N.Vičienei, 4b ir L.Salnikienei, 5a ir J.Masalskaja, 5c ir A. Mackel, 6a ir R.Šventoraitytei, 7c ir A.Belevič, 8a ir T.Jakubovskai, 8b ir G.Kniškaitei-Nagelienei, 8c ir I.Kisel, IA g. ir A.Diržiuvienei, IC g. ir B.Beleninik, IIA ir IIB g. ir I.Aniukštienei, IIC g. ir B.Klincevič, IIIC g. ir T.Kozak, IVG g. ir J.Našlėnienei už padovanotas knygas. Ačiū už geranoriškumą.

Pirmokai bibliotekoje

Š.m. lapkričio – gruodžio mėn. gimnazijos bibliotekoje pirmą kartą apsilankė pirmokai. Šiemet mūsų gimnazijoje iš viso yra trys pirmokų klasės. Smalsūs pirmokėliai noriai apžiūrėjo bibliotekos ir skaityklos patalpas, bibliotekos vedėja supažindino jaunus skaitytojus su knygelių naudojimosi taisyklėmis, bei elgesio bibliotekoje taisyklėmis. Knygutė pamokė vaikus, kaip reikia ją saugoti. Visi mažieji skaitytojai gavo po knygos žymeklį, pirmoko lankstinuką, atmintinę tėvams apie garsinio skaitymo naudą ir saldžią dovanėlę. Kiekvienas mokinys išsirinko po knygelę, kurią skaitys namuose kartu su tėveliais. Prieš tampant tikrais bibliotekos skaitytojais, pirmokai turėjo prisiekti, kad visada mylės ir saugos knygas.

Untitled

Dalyvaukime akcijoje „KNYGŲ KALĖDOS 2015″

Jau penktą kartą atke­liauja Pre­zi­den­tės Dalios Gry­bauskai­tės ini­ci­juota akcija „Knygų Kalė­dos“. Akci­jos tiks­las — pado­va­noti knygų, skirtų vai­kams ir jaunimui.

Kviečiame Nemėžio kaimo ir Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazijos bendruomenės narius įsitraukti į šią akciją ir padovanoti gimnazijos bibliotekai knygų.

 11112015_www_600x350

Ši akcija, kurioje visada aktyviai dalyvaujama mūsų gimnazijoje organizuojama jau nuo 2009 metų. Visų geranoriškumo tikimės ir šiais metais.

Galima atnešti arba visai naują, arba jau perskaititą, tvarkingą knygą iš namų. Norėdami dovanoti knygą, pirmiausia pagalvokite, ar patys gavę ją skaityti pradžiugtumėte, ar ji būtų Jums įdomi ir vertinga. Jeigu Jūsų padovanota knyga ilgai džiugins ne vieną skaitytoją, juk ir Jums patiems bus maloniau…

Sakoma, kad daug rankų didžią naštą pakelia.

Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!

Nuoroda, kur yra tiesioginės vaizdo transliacijos (skirtos Knygų Kalėdoms)  įrašas http://mokytojotv.blogspot.lt/

Ypatinga paroda Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos bibliotekoje

2015 m. rugsėjo mėnesį Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos bibliotekos vedėjai  S.Gleb kilo idėja suorganizuoti gimnazijos mokytojų kūrybinių darbų ir rankdarbių parodą, skirtą Tarptautinei mokytojo dienai.  Šauni gimnazijos bibliotekininkės mintis sulaukė didelio gimnazijos bendruomenės palaikymo ir būrio mokytojų, norinčių pasidalinti savo patirtimi bei  idėjomis, ką galima nuveikti  laisvalaikiu. Pasirodo – gimnazijoje dirbantys žmonės labai kūrybingi!

Gimnazijos Direktorius Z. Maciejevski, mokytojai  I. Aniukštienė, V. Arlauskas, M. Beganskienė, A. Belkin, J. Bobina, M. Brižis, E. Čurlu, F. Daraškevič, B. Jakubovskis, I. Kisel,  B. Klincevič, A. Krasovska, A. Mieliūnienė, D. Orlova, A. Pavilovič-Jančis, L. Siatkovskė, N. Vičienė, S. Voytkevich, H. Volynec, K. Zajančkovska ir techninė darbuotoja V. Kurlovič  pristatė pačių sukurtus darbus ir atskleidė savo pomėgius. Buvo galima pavartyti knygas, vadovėlius, mokymo(si) priemones, pasigrožėti įvairiais piešiniais, drožiniais, papuošalais, savitomis interjero ir eksterjero detalėmis.

Tokia netradicinė paroda, kurią apžiūrėjo ne tik gimnazijos mokiniai ir mokytojai, į biblioteką bent trumpam užbėgantys kiekvieną dieną, bet ir mokinių tėveliai, sulaukė didžiulio pasigėrėjimo ir  labai gražių bei šiltų atsiliepimų.

lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Asta Diržiuvienė

Filmukas „Ypatinga paroda Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos bibliotekoje“

20150929_123417 (Copy)

 

 

 

 

2014/2015 m.m.  aktyviausi skaitytojai:

 1a  Gabija Diškevičiūtė, Joana Sabaliauskaitė, Fausta Šeporaitytė, Adriana Miskelovič, Emilija Kaminskaitė;
1c  Monika Šukaitytė, Kamila Kod, Dakševič Ernest, Lijana Kuncevič;
2a  Atėnė Načajūtė, Elena Gaidamovič, Gintarė Kuznecovaitė;
2c  GabrielaŠatkevič, Evelina Korvel, Adriana Čiraitė, Agnieška Dailidko;
3a Goda Zulonaitė, Loreta Zamokaitė, Anna Januškevič;
3b  Gabrielė Serafimkaitė, Kamila Vitkauskytė, Norbert Žigilevič;
3c  Gabrielė Pipilevičiūtė, Vanesa Kulnis, Teresa Gedrojc;
4a Sandra Falčik, Airina Partasova, Anastasija Jangazova;
4c Lukaš Avgustovski, Kamila Chmelevska, Diana Tarasevič.

sk_1

 

 

 

 

100_4484 (Copy)

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos bibliotekoje  – didelė šventė: minimos 210-osios garsaus pasakų kūrėjo H.K.Anderseno gimimo metinės ir Tarptautinė vaikiškos knygos diena.  3c klasės mokiniai kartu su mokytoja Janina Bacevič surengė H.K.Anderseno kūrinių iliustracijų parodą. Savo darbeliuose vaikai pavaizdavo mylimiausius  pasakų veikėjus, įdomiausius skatytų istorijų epizodus. Gimnazijos mokiniai taip pat panoro sukurti ryškiaspalvių skirtukų. Taip atsirado dar viena darbelių parodėlė. O smagiausia, kad atsirado stebuklingas ryšys tarp rašytojo H.K.Anderseno kūrybos ir mokinio-skaitytojo.Apie stebuklingą pasakų pasaulį primena ir spalvingi knygų skirtukai, kurie papuošė bibliotekos erdvę. Lengvas jų plazdėjimas, sukimas ratu tarsi kviečia į nepakartojamą ir įstabų nuotykių pasaulį. Taip ir norisi pasiimti kokią nors knygą ir į patį įdomiausią puslapį idėti gražų, spalvingą skirtuką.

Per akciją „Knygų Kalė­dos 2014“  mūsų gimnazijoje surinkta daug gražių ir reikalingų knygų.

Nuoširdžiai dėkojame :
Mokytojai:
G. Kniškaitei-Nagelienei;
mokiniams:
1a kl.mokinei J. Sabaliauskaitei,
1a kl.mokinei G. Diškevičiūtei,
7a kl.mokinei D. Laškaitei,
7a kl.mokinei K. Rudych;
mokytojams ir mokiniams:
V. Molytei ir 0a,
L. Vinčai ir 0b,
I. Bočarovai ir 0c,
D. Orlovai ir 1a,
K.  Zajančkovskai ir 1c,
V. Sipavičiūtei ir 2a,
J. Bacevič ir 2c,
N. Vičienei ir 3a,
L. Salnikienei ir 3b,
D. Podlipskai ir 3c,
R. Muchlienei ir 4a,
I. Sinkevič ir 4c,
Ž. Širvinskai ir 5b,
T. Maslovskai ir 5c,
R. Ganseniauskui ir 6a,
A. Belevič ir 6c,
T. Jakubovskai ir 7a,
G. Kniškaitei-Nagelienei ir 7b,
I. Kisel ir 7c,
A. Diržiuvienei ir 8a,
B. Beleninik ir 8c,
I. Aniukštienei ir IA ir IB,
B. Klincevič ir IC,
B.Jakubovskiui ir IIA,
I. Fodienei ir IIB,
T. Kozak ir IIC,
J. Našlėnienei ir IIIA,
B. Poliakovskai ir IIIC,
A. Mackel ir IVC.

knyga

Laukiame jūsų apsilankančių ir skaitančių bibliotekoje.

Linkime, kad knyga liktų geras jūsų draugas.

Aktyviausi skaitytojai 2013/2014 m.m.

1a Atėnė Načajūtė, Aistė Glemžaitė, Viktorija Gaidamovič, Elena Gaidamovič, Jovita Titova, Kristupas Petraitis;
1c Karina Politajeva, Konrad Kubiak, Izabela Guščo,  Adriana Čiraitė;
2a Emilija Jurkėnaitė, Loreta Zamokaitė, Simona Balnytė;
2b Gabrielė Serafimkaitė, Kamila Agata Vitkovskytė,  Agnieška Rimašiūtė;
2c Karol Avgustovski, Teresa Gedrojc, Gabrielė Pipilevičiūtė;
3a Jonas Mariujs Našlėnas, Gintarė Ramanauskaitė, Sandra Falčik, Airina Partasova;
3c Lukaš Avgustovski;
4a Greta Kavoliūtė, Karina Potapenko, Ona  Spiridovič;
4c Paula Jovsa, Božena Gedroic.

 Bibliotekos vedėja S. Gleb

Viena nauja, dar spaustuvės dažais kvepianti knyga – viena graži kelionė į tolimą, nepažįstamą šalį. 113 knygų prilygsta kelionei po beribę visatą! Ačiū Jums, didieji bičiuliai, už knygas! Ačiū už žinią, kad stebuklais sninga ne tik per Kalėdas.
Dėkojame:

UAB „Girteka logistics“ ,UAB „Kavasta LT“,
mokytojams ir mokiniams:
V.Molytei ir 0a,
I.Bočarovai ir 0c,
V.Sipavičiūtei ir 1a,
J.Bacevič ir 1c,
N.Vičienei ir 2a,
L.Salnikienei ir 2b,
D.Podlipskai ir 2c,
R.Muchlienei ir 3a,
I.Sinkevič ir 3c,
L.Vinča ir 4a,
K.Zajančkovskai ir 4c,
R.Ganseniauskui ir 5a,
A.Belevič ir 5c,
T.Jakubovskai ir 6a,
G.Kniškaitei-Nagelienei ir 6b,
I.Kisel ir 6c,
A.Diržiuvienei ir 7a,
B.Beleninik ir 7c,
I.Aniukštienei ir 8a,
V.Dunec ir 8c,
B.Jakubovskiui ir IA,
Z.Jankauskienei ir IB,
T.Kozak ir IC,
R.Šventoraitytei ir IIA,
J.Našlėnienei ir IIB,
B.Poliakovskai ir IIC,
A.Mackel ir IIIC,
S.Voytkevich ir IVG,
T.Maslovskai ir IVC,
O.Baškardinui 4a, E.Dvinel IVC, N.Saliamoriui 2b, A.Gilevskiui 8c,
B.Beleninik, T.Kozak, I.Aniukštienei, A.Mackel.

„Metų knygos rinkimai 2013“

Lietuvoje nuo 2005 metų vykdomi metų knygos rinkimai, kurių tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir kelti knygų skaitymo prestižą visuomenėje. Džiaugiamės, kad ir mūsų gimnazija dalyvauja šioje akcijoje (nuotraukos)! Pradinių klasių (lietuvių dėstomąja kalba) mokytojos, kartu su gimnazijos bibliotekininke ir psichologe, parengė projektą „Vaikų metų knygos rinkimai 2013“, kuris pateko į geriausiųjų sąrašą. Todėl akcijos organizatoriai mūsų gimnazijos bibliotekai padovanojo vaikiškų knygų komplektą.

Vykdant šį projektą planuojama organizuoti daug įvairių, įdomių veiklų, kuriomis bus siekiama skatinti mokinius ir mokyklos bendruomenės narius skaityti, dalyvauti akcijoje „Vaikų metų knygos rinkimai 2013“ bei balsuoti už labiausiai patikusią knygą internetu: svetainėse metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt ir lrt.lt ir elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt arba paštu adresu: „Metų knygos rinkimams, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimo pr. 51, 413 kab., LT-01504, Vilnius. Balsuoti galima iki 2014 m. vasario 16d.

Projekto organizatoriai

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinių balsavimas
Rezultatai
________________________________________________________________________________

2013 m. gruodžio 4 d. – sausio 30 d. gimnazijos biblioteka tęsia gražią akciją

„PADOVANOK BIBLIOTEKAI NAUJĄ KNYGĄ”!

bibl
Kviečiame visus Nemėžio kaimo ir Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazijos bendruomenių narius aktyviai dalyvauti šioje akcijoje ir tokiu būdu palaikyti nacionalinę akciją „Knygų Kalėdos“, kurią inicijuoją Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Per gruodžio ir sausio mėnesius gimnazijos bibliotekai galima padovanoti naują vertingą knygą, tinkančią skaityti mokyklinio amžiaus vaikams.
Dėkojame už Jūsų dosnumą

KKzenkliukas2013

Praturtinkime bibliotekas – padovanokime naujų knygų!

Jau tradicine tapusi Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ šiais metais kviečia padovanoti naujų knygų kaimų ir miestelių bibliotekoms. Visi kartu pasirūpinkime, kad šių bibliotekų skaitytojams – vaikams ir suaugusiesiems – netrūktų grožinės literatūros kūrinių, enciklopedinių leidinių ir žinynų.

„Šalies bibliotekos puoselėja meilę knygai visoje Lietuvoje ir yra svarbūs kultūros židiniai, sutelkiantys bendruomenę, skatinantys skaityti ir branginti gimtąjį žodį. Per šias Kalėdas visi kartu galime praturtinti mūsų bibliotekas ir padovanoti joms naujų knygų!“ – kviečia Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pernai visi susitelkę per akciją „Knygų Kalėdos“ surinkome daugiau nei 25 tūkst. naujų knygų šalies mokykloms. Tegul knyga suartina mus ir įkvepia dalytis gerumu šiais metais!

Daugiau nei 1000 kaimų ir miestelių bibliotekų parengė reikalingiausių knygų sąrašą. Lapkričio 19 – sausio 6 dienomis knygynuose „Vaga“, „Pegasas“, „Knygų namai“ ir „Humanitas“ įsikurs specialios „Knygų Kalėdų“ lentynos. Akcijoje dalyvaujančios knygos bus pažymėtos lipduku ir joms bus taikoma 20 proc. nuolaida.

Naujų knygų mūsų bibliotekoms galite padovanoti ir tiesiogiai.

Rekomenduojamų knygų sąrašą rasite www.knygukaledos.lt

Skaitykime, dovanokime, dalykimės!

skirtukas

Kontaktai

Jei norite padovanoti knygų kaimų ir miestelių bibliotekoms, susisiekite:
Alina Jaskūnienė
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė
Birštono viešosios bibliotekos direktorė
El. p. bmb@is.lt
Tel. 8 682 54 664
Tel. / faks. 8 319 65 760
Jei norite atvežti dovanojamų knygų, susisiekite:
Jolita Steponaitienė
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
El. p. j.steponaitiene@lnb.lt
Tel. 8 614 36 534
Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie akciją, susisiekite:
Auksė Čepkauskaitė
LR Prezidentūra, Komunikacijos skyrius
El. p. Aukse.Cepkauskaite@prezidentas.lt
Tel. 8 687 77 842
Tel. 8 706 64 073

_________________________________________________________________________________________

Konkursas „Geriausieji 2013 bibliotekos skaitytojai“

Mokykloje nuo rugsėjo iki gegužės vyko skaitovų konkursas. Konkurse dalyvavo 1-5 klasių mokiniai. Konkursui pasibaigus išrinkti geriausi skaitytojai.

2012/2013 m.m. aktyviausi skaitytojai:

1a Goda Zulonaitė;

1a (Copy)

 

 

 


1b
Gabrielė Serafimkaitė, Kamila Vitkauskytė, Lauryna Obulaitytė, Adriana Peseckytė;

1b (Copy)

 

 

1c Lukaš Bumbul, Sebastian  Mackevič, Dariuš Deinarovič, Vanesa Kulnis, Viktorija Sacharuk,    Agata Česnovič, Kamilė Jovsa, Tadeuš Žukowski ,Teresa Gedrojc;

1c (Copy)

 

 

2a Mariujs Našlėnas, Gintarė Ramanauskaitė;

2a (Copy)

 

 

 

2c Lukaš Avgustovski, Agata Beliaš;

2c (Copy)

 

 

 

3a Albert Michailovskij, Ona  Spiridovič;

3a (Copy)

 

 

  

3c Evelina Mikilevič, Paula Jovsa, Božena Gedroic;

3c (Copy)

 

 

 

4a Aivaras Minkevičius;

4b Martin Grodz, Erikas Gembickis;

4a (Copy)

 

 

 

4c Maja Baranovska, Renata Januškevič, Dominika Bartosevič, Danielė Bogos.

4c (Copy)

Bibliotekos vedėja S. Gleb

 

Vaikų skaitymo rodiklis – puslapių skaičius?

Dažnai susiduriame su dilema: ar mūsų vaikas turi skaityti tik tas knygas, kurios pateikiamos mokyklos rekomenduojamos literatūros sąrašuose, o gal suteikti vaikui laisvę knygas rinktis pačiam? Ar perskaitytų puslapių, knygų skaičius yra rodiklis, kuriuo remdamiesi tėvai ir mokytojai gali pagirti vaiką vasarai pasibaigus?

http://penki.lt/lt/Vaiku-skaitymo-rodiklis—puslapiu-skaicius.video?id=246955

Kaip sudominti vaiką knyga?

Dauguma žinome, kad knygų skaitymas laviną vaizduotę, kalbą, plečia vaiko akiratį ir pasaulėžiūrą, ugdo jį kaip asmenybę. Tačiau ką turėtų daryti tėvai, kad jų vaikams skaitymas taptų maloniu kasdieniu įpročiu? Šį klausimą uždavėme tėvų ir vaikų santykių psichologei Ramunei Želionienei bei trijų vaikų mamai, „Visa Lietuva skaito vaikams“ ambasadorei Loretai Sungailienei.

http://penki.lt/lt/Kaip-sudominti-vaika-knyga.video?id=246808&rid=8206

____________________________________________________________________________________________

Balandžio 11d. gimnazijos bibliotekoje vyko konkurso, Gražiausias knygos skirtukas“ laimėtojų apdovanojimai. Konkursas buvo skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Konkurse dalyvavo 1 – 10kl. moksleiviai, kurie pristatė savo išradingus darbus. Už dalyvavimą konkurse kiekvienas dalyvis gavo padėkos raštą, o laimėtojai diplomus ir dovanėles.

____________________________________________________________________________________________

2013 m. sausio mėnesį mūsų bibliotekoje vyko tradiciniai renginiai pirmokams, kurio  metu jie tapo tikrieji bibliotekos skaitytojai, gimnazijoje šiais mokslo metais trys pirmokų klasės.

Bibliotekos vedėja papasakojo pirmokams apie biblioteką, paaiškino, kodėl knygutės reikia saugoti, kodėl laiku reikia grąžinti jas dar papasakojo apie teikiamos paslaugas, apie turimą galimybę pasibaigus pamokoms užsukti į skaityklą ir ramiai paskaityti, arba palaukti autobuso, būrelio ar tėvų.

1 (Copy)

2 (Copy)

Kiekvienas pirmokas gavo po lankstinuką – „Skaitytojo pasą“  ir  dovanų „abėcėlę“. Tad telieka pasiimti knygutę. Perskaitę knygą grąžinkite ją į biblioteką ir atsakykite į klausimą, kurį užduos bibliotekininke už tai gausite lipduką, kurį įklijuosite į lankstinuką. Mokslo metų pabaigoje bus išrinkti ir apdovanoti geriausi bibliotekos skaitytojai.

3 (Copy)4 (Copy)

Dvi UAB „Šviesa“ ir „Rotas“ atsiliepė į mūsų gimnazijos prašymą prisidėti prie akcijos „Knygų kalėdos“ ir kiekviena padovanojo beveik po šimtą knygų.

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Šviesa“ ir „Rotas“ už šį geranoriškumą ir dosnumą, o gimnazijos skaitytojus maloniai kviečiame užsukti į biblioteką ir pasimėgauti nauja literatūra.

Gimnazijos skaitytojai jau nepirmi metai gauna dovanų laikraščių „Lietuvos žinios“ ir „Tėviškės gamta“ prenumeratą. O dėka tėveliams gimnazija prenumeruoja „Vilniaus krašto savaitraštis“ ir „Tygodnik Wileńszczyzny“.

Ačiū už galimybę kasdien sužinoti naujienas