Išsilavinimo pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimas

Prašymus dėl išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimo priima raštinės vedėja: Edita Kod, Tel. (8 5) 2355267, nemeziogimnazija@gmail.com, priėmimo laikas 7.30 – 16.00 val. (pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.)

Už brandos atestato ir jo priedo dublikatą buvęs mokinys turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.

Brandos atestato ir jo priedo dublikato kaina – 4,34 Eur su PVM

Sąskaitos numeris, į kurią mokėti už brandos atestato ir jo priedo dublikatą, būtinai nurodant mokėjimo pavedime gimnazijos pavadinimą – LT634010051001859722

Prašymo forma dėl dublikato išdavimo (pridedama)

Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje / mokykloje išduodami remiantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9CFE15EB6DA