Nuorodos

Elektroninis dienynas https://www.tamo.lt , https://www.manodienynas.lt

Skaitmeninė mokymosi aplinka
https://www.eduka.lt , https://emapamokos.lt , https://egzaminatorius.lt

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Vilniaus rajono savivaldybė www.vrsa.lt
Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt
Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt
Vaiko raidos centras http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16
Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt
Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt
Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt
Švietimo mainų paramos fondas https://www.smpf.lt/lt
Lyderių laikas http://www.lyderiulaikas.smm.lt
Mokyklų tobulinimo centras https://www.mtc.lt
Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt
Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt
Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt
Valstybinė lietuvių kalbos komisija http://www.vlkk.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) https://lvjc.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) https://www.lmnsc.lt
Kultūros pasas https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1
Lietuvos moksleivių sąjunga https://www.moksleiviai.lt
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba https://vaikoteises.lt
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vtaki.lt
Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) https://www.spis.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt

Pagalba skirtingais gyvenimo atvejais:
Be patyčių www.bepatyciu.lt
Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt
Patyčių dėžutė https://patyciudezute.lt
Pagalbos vaikams linija https://pagalbavaikams.lt
Jaunimo linija https://www.jaunimolinija.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras
https://www.psichologijatau.lt/jaunimo-psichologines-paramos-centras/
Tėvų linija https://www.tevulinija.lt
Visų reikalas https://www.visureikalas.lt
Tu ne vienas http://tunevienas.lt
Tu esi https://tuesi.lt
Pagalbos linijos https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos
Bendrasis pagalbos centras https://112.lt
Civilinė sauga https://www.lt72.lt
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt
Aš kritiškas https://askritiskas.lt
Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt
Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Teisės aktų registras www.e-tar.lt 
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt
Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt