Ugdymas karjerai

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos karjeros centras

Karjeros specialistas gimnazijoje mokiniams teikia profesinio informavimo ir konsultavimo, ugdymo karjerai paslaugas.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Informacija stojantiesiems

Konkursinio balo skaičiuoklė https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt  

Studijų programos (AIKOS)  https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=b4284c3d-73c7-4fc8-8fc4-c9bb8d03317e

Valstybinis studijų fondas https://vsf.lrv.lt
Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt

Studijos užsienyje
https://www.kastu.lt  
https://kalba.lt
https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

Darbo paieška

Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centras https://uzt.lt/jaunimui
Karjeros valdymo informacinė sistema https://karjera.lt
Lietuvos karjeros portalas http://www.cv.lt  
Darbo skelbimai https://www.cvmarket.lt
Mobilumo portalas EURES https://eures.uzt.lt

Gyvenimo aprašymo rengimas (Europass) http://www.europass.lt/cv