Projektinė veikla

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidėda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologiniųmokslų priemonėmis“. Iš projekto gamtos priemonės praturtino pradinių klasių ir gamtos mokslų materialinę bazę, suteikia galimybę patobulinti mokinių tiriamąją veiklą.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje 

http://www.vedlys.smm.lt/

Gavome priemones:

Priemonių sąrašas 1

Priemonių sąrašas 2

 

Projektai 2019-2020 m.m.

Projektai (2009 m. – 2015 m.)

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Projektas yra skirtas praturtinti technologijų, dailės, muzikos, biologijos, chemijos ir fizikos materialinę bazę. Gimnazija jau gavo šias priemones:

Iš antro pirkimo pagal projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ gavome:

„Olimpinis mėnuo“