Gimnazijos renginių planas

 

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 2019-2020 m.m. renginių planas


 

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJOS

2018-2019 M. M.

 RENGINIŲ PLANAS

Eil. Nr. Renginiai Data Atsakingas asmuo
1. Naujų mokslo metų, žinių  šventė rugsėjo 3d. Direktoriaus pavaduotojos,   

1 kl., III, IV gimn. kl. auklėtojai

2. Dalyvavimas tarptautiniame gamtos mokslų festivalyje Vengoževe rugsėjis, gruodis   

 

Biologijos, chemijos, fizikos mokytojos   

 

3. Europos kalbų diena.   

Lenkų filmų savaitė.

Lietuviškų filmų peržiūra: „Skrydis per Atlantą“, „Šokis dykumoje“, „Dievų miškas“, „Nuodėmės užkal- bėjimas“, „Riešutų duona“…

rugsėjis   

 

 

gegužė

Lenkų, lietuvių, užsienio kalbų moky-tojai
4. Tarptautinė raštingumo diena Renkami raštingiausi mokiniai rugsėjis Lietuvių kalbos mokytojai
5. Lietuvos žydų genocido aukų paminėjimo diena rugsėjis Ch. Masalska, istorijos vyres. mokytoja
6. Darbų paroda “Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome“ 5 – 6 kl.   

 

 spalis Biologijos mokytojai   

 

7. Viktorina „Sveikuolių sveikuoliai“   

 

spalis Biologijos mokytojai   

 

8. Tarptautinė Mokytojo diena. Savivaldos diena spalis   III-IV gimn. kl. mokiniai, auklėtojai
9.  Stendas „Auksinis ruduo“               spalis Pradinių klasių (lenkų mokom. kalba) mokytojos
10. Tarptautinė gyvūnų globos diena   

Akcija „Padėk mažajam draugui“

 

 spalis Soc. pedagogė, pradinių klasių auklėtojai   

                                             

11. Meninis skaitovų konkursas „Kresy-2018“:   

 

 spalis Lenkų kalbos, pradinių klasių (lenkų mokom. kalba) mokytojos
12. Konstitucijos diena spalis Istorijos mokytojos                               
13. Lapkričio 1-oji – mirusiųjų pagerbimo diena. Išvykos į kapines, kapų tvarkymas.   

Pokalbiai klasėse apie išėjusius Anapilin

spalis – lapkritis Klasių auklėtojai   

 

14. Akcija „Atminties šviesa“.   

 

spalis Pradinių klasių mokytojos (lenkų mok. kalba), 5 – 12 kl. auklėtojos
15. Savižudybių prevencijos diena.   

Savanoriavimas hospise

rugsėjis   Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė   

A. Mackel, etikos vyresn. mokytoja T.Kozak, soc. pedagogė, Mokinių taryba

16. Lenkų kalbos savaitė:   

1. Lenkijos nepriklausomybės minėjimas. Koncertas mokykloje. Išvykos į Rasų kapines

2. Mokinių darbų paroda „Pasakų ir legendų iliustracijos“.

3. Lenkų filmų diena.

4.Projektas „Visa mokykla skaito „

5.Integracinis užsiėmimas „Poezijos šventė“

lapkritis Lenkų kalbos mokytojos,   

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

I. Bočarova, pradinių klasių auklėtojos (lenkų mokomoji kalba)

17. Atlaidai šv. Teresės bažnyčioje lapkritis Tikybos mokytojos
18. Gimnazijos globėjo dienos minėji-mas „Šv. R. Kalinauskas – dorybių mokytojas“ lapkritis Tikybos, kalbų mokytojai
19. Kvadrato, futbolo varžybos lapkritis Kūno kultūros mokytojai
20. Lenkų kalbos savaitė lapkritis   

 

Lenkų kalbos, pradinių klasių (lenkų mokom. kalba) mokytojos
21. Tarptautinė Tolerancijos diena lapkritis Etikos vyresn. mokytoja T. Kozak,  klasių auklėtojai
22. XIV vaikų ir jaunimo religinės dainos festivalis „Cecyliada“ lapkritis Muzikos mokytoja
23. Tarptautinis informatikos konkursas „Bebras“.   

Informatikos olimpiada

lapkritis Informatikos mokytojos
24.  Karieros savaitė „Renkuosi profesiją“ lapkritis Karieros planavimo vadovė, klasių auklėtojai, soc. pedagogė
25. Protmūšis, skirtas pasaulinei AIDS dienai paminėti gruodžio   

1 d.

Biologijos mokytojai, N. Raudeliūnie-nė, soc. pedagogė, klasių auklėtojai
26. Lietuvių kalbos olimpiados gruodis Lietuvių kalbos mokytojai   

 

27. Šv. Kalėdų renginiai:   

Mokyklos papuošimas:“Balta balta žiema“.

Paroda „Kalėdinė dekoracija“,

Šventė: Kalėdų pasaka..

gruodis Tikybos, lenkų kalbos, lietuvių kalbos, pradinių klasių, technologijų ir dailės mokytojai, priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-8 kl. ir I-IV gimnazijos   

klasių auklėtojai  

                                                                 

28. Fizikos, chemijos, biologijos, matematikos olimpiadų I etapas gruodis Fizikos, chemijos, biologijos, matematikos mokytojos
29. Šachmatų ir šaškių varžybos gruodis B. Jakubovskis, matematikos vyresn. mokytojas
30. Muziejų, parodų, išvykų diena, skirta „Atkurtai Lietuvai 100“ gruodis Klasių auklėtojai
31. Senelių diena sausis D. Podlipska, pradinių klasių mokytoja
32. Sausio 13-oji – žuvusiųjų paminėjimas. Akcija: „Atmintis gyva, nes liudija“ sausis Istorijos, muzikos mokytojai, klasių auklėtojai 
33. Lenkų kalbos olimpiada   

 

Anglų kalbos olimpiada

Užsienio kalbų savaitė

sausis Lenkų kalbos mokytoja ekspertė B.Be-leninik   

Anglų kalbos mokytojai

Užsienio kalbų mokytojai

34. Skaitovų konkursas sausis Lietuvių kalbos mokytojai, pradinių klasių mokytojos
35. Akcija „Dovanokime knygą“ spalis, sausis Klasių auklėtojai
36. Nemėžio zonos matematikos mini olimpiada vasaris Matematikos mokytojai
37. Lietuvių, rusų kalbų olimpiados sausis Lietuvių, rusų kalbos mokytojai
38. Krepšinio, tinklinio varžybos sausis Kūno kultūros mokytojai
39. Konkursas „Talenčiukai“ vasaris L.Siatkovskė, pradinių klasių vyres-nioji mokytoja   

 

40. Šv. Valentino diena  vasaris Klasių auklėtojai, soc. pedagogė, bibliotekininkė
41. Vasario 16-osios minėjimas „Graži tu mano, brangi Tėvynė“   

Atvirukų, piešinių konkursas.

Socialinių mokslų savaitė

vasaris  Istorijos, geografijos, etikos, lietuvių, lenkų, rusų kalbų, dailės, muzikos, pradinių klasių mokytojai, bibliotekininkė
42. Konkursas „Raštingiausias mokinys“ 5 – 7 kl. mok. vasaris T. Maslovska, lenkų kalbos mokytoja
43. Išvyka į parodą „Mokyklos. Studijos. Karjera 2019“ vasaris Karjeros planavimo vadovė
44. Išvyka į „Knygų mugę 2019“. vasaris Klasių auklėtojai
45. Šimtadienis vasaris III-IV gimn. kl. auklėtojai
46. Susitikimas su buvusiais mokiniais vasaris IV gimn. kl. auklėtojai
47. Šaudymo varžybos vasaris Kūno kultūros mokytojai
48. Istorijos ir geografijos olimpiados, bandomieji egzaminai vasaris Istorijos ir geografijos mokytojai
49. Vasaris – sveikatingumo mėnuo   

 

vasaris  A. Belevič, biologijos mokytoja meto- dininkė; T. Voinicka, sveikatos priežiūros specialistė, pradinių klasių mokytojai
50. Tuščios klasės diena kovas Klasių auklėtojai
51. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.   

Kalbų Kengūra

kovas  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     O. Bevainienė .   

T. Kozak, rusų kalbos vyresn. mokytoja

52. Kaziuko mugė kovas Technologijų, dailės, pradinio ugdymo mokytojai
53. Kovo 11-osios dienos minėjimas kovas Istorijos, lietuvių, lenkų, rusų kalbų, dailės, muzikos, pradinių klasių mokytojai
54. Lietuvių kalbos savaitė:   

1.Skaitymai pasaulinės rašytojų dienos proga;

2.Viktorina 7-8 kl.;

3.Išvyka į teatrą;

4.Dailyraščio konkursas „Rašom“;

5.Konkursas „Švari kalba – švari galva“

kovas Lietuvių kalbos mokytojai
55. Teatro diena mokykloje.       

Lenkų teatrų savaitė Vilniuje

kovo 27 d. Teatro mokytojai   

Lenkų kalbos mokytoja metodininkė   B. Beleninik

56. Žemė diena                                       

Č. Kudabos konkursas                              

 

 

kovas Biologijos, chemijos, geografijos, technologijų mokytojai
57. Atvirų durų diena tėvams gruodis, kovas Klasių auklėtojai   

 

58. Saugaus eismo savaitė. Varžybos   „Būk saugus gatvėje“.  Šviesoforo varžybos kovas Pradinių klasių mokytojai
59. Draugų dienos (susitikimas su kitų mokyklų ketvirtokais ir jų mokytojais) kovas Pradinių klasių mokytojai (lietuvių ir lenkų mokom. kalba)
60. Savaitė be patyčių kovas Soc. pedagogė, psichologės, klasių auklėtojai
61. Rusų kalbos savaitė balandis Rusų kalbos mokytojai
62. Matematikos savaitė.   

 

balandis Matematikos mokytojai
63. „Karaoke 2019“ balandis Muzikos mokytojai
64. Viktorina „Kelionė į chemijos pasaulį“ balandis L.Sitnikova, chemijos mokytoja
65. Pasaulinė sveikatos diena balandis Klasių auklėtojai, biologijos mokytojos,   

Sveikatos priežiūros specialistė

66. Koncertas skirtas Mamos dienai „Mamyte, tu viena“   

Kūrybinių darbų paroda 

gegužė Lietuvių kalbos, pradinių klasių, muzikos, šokių, lenkų kalbos mokytojai.
67. Dalyvavimas menų ir šokių festivaliuose  gegužė Muzikos ir choreografijos mokytojai
68. Gerojo Ganytojo šventė gegužė Tikybos mokytojos, klasių auklėtojai
69. Paskutinio skambučio šventė gegužė,   

birželis

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui,   

dailės ir muzikos mokytojai, klasių auklėtojai

 

70. Sporto šventė. Krepšinio varžybos su buvusiais mokyklos mokiniais gegužė Kūno kultūros mokytojai
71. Krepšinio varžybos gegužė Kūno kultūros mokytojai
72. Išvykos „Pažink Vilnių“  gegužė Istorijos vyresn. mokytoja Ch. Masalska
73. Išvykos:   

„Pažink Lietuvą“, į muziejus

gegužė Pradinių klasių mokytojai, klasių auk-lėtojai   

 

74. Vaikų gynimo diena birželio 1d. Pradinių klasių auklėtojai                       
                        

 

 

PROJEKTAI

AKCIJOS

  1. Rusų klasika Lietuvos rusų dramos teatre lapkritis Mokytoja ekspertė I. Aniukštienė
  2. „Atverskime šlovingus Lietuvos istorijos puslapius“. Išvyka Panemune Kuršių marių link. rugsėjo 14-15 d. Projekto vykdymo grupė
  3. „Savižudybių prevencijos savaitė“    spalis, kovas I. Šiškina, psichologė
  4. „Lietuva – Tėvynė mūsų“ per mokslo metus Pradinių klasių, lietuvių kalbos mokyto- jai
  5. „Pažink valstybę“ per mokslo metus Projekto vykdymo grupė
  6. Gerumo akcija „Padovanok Globos namų vaikams šypseną…“ gruodis soc. pedagogė
  7. Akcija „Būk matomas“ lapkritis-gruodis  Klasės auklėtojai, technologijų mokytojai                                                    

 

  8. Atviras tarptautinis projektas. Biologijos ir chemijos internetinis konkursas „Elementum“ per mokslo metus Chemijos ir biologijos mokytojai
  9. „Amatų skrynią atvėrus“ sausis – birželis Pradinių klasių (lietuvių mokom. kalba) mokytojai
10. Vasaris – sveikatingumo mėnuo vasaris SLURŠ darbo grupė, Sveikatos priežiūros specialistė, kūno kultūros mokytojai
11. „Metų laikai“ rugsėjis-gruodis Technologijų, dailės mokytojai
12. „Balta balta žiema“ gruodis Technologijų, dailės mokytojai
13. Kraujo donorystės akcija gruodis, birželis Mokinių taryba
14. „Žemės diena“ kovas Geografijos, gamtos dalykų mokytojai   

 

15. „Kaziuko mugė“ kovas                    Technologijų, dailės mokytojai, klasių auklėtojai
16. „Darom“ balandis Soc. pedagogė, spec. pedagogė. Mokinių taryba   

                                                                        

17. Piligriminė kelionė birželis Klasių auklėtojai   

                                                                

18. „Mamytė, tu viena“ gegužė Pradinių klasių mokytojos, muzikos, dailės mokytojai                                     
19. „Draugystės apyrankė“ birželio 1d.  Technologijų, dailės mokytojai, klasių auklėtojai                                                                                                         
20. „Olimpinė diena gimnazijoje“ birželis  Kūno kultūros mokytojai                       

                                                                  

21. Dieninė vasaros stovykla „Lietuvos turtai“ birželis Spec. pedagogė, soc. pedagogė

 

 Parengė                                                                                                                                                             Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                  J. Pumpalavičienė