Gimnazijos vaiko gerovės komisija

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

 GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 2019 – 2020 m. m.

Komisijos pirmininkė – Jadvyga Pumpalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 Pirmininko pavaduotoja – Inga Kočiūnaitė-Poškė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Sekretorė – Zita Jankauskienė, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja.

Nariai:        Ona Bevainienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                   Agnieška Sobieska, psichologė;

                   Natalja Raudeliūnienė, socialinė pedagogė;

                   Loryta Salnikienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

                   Ana Mackel, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

                   Barbara Klincevič, matematikos vyresn. mokytoja;

                   Marina Beganskienė, anglų kalbos vyresn. mokytoja;

                   Regina Žukovska-Moskal, logopedė;

                   Sabina Žukovska, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

                   Ana Ivanova, specialioji pedagogė;

                   Jolanta Našlėnienė, istorijos vyresn. mokytoja.