Projektai

Vilniaus r. Nemėžio šv. R. Kalinausko gimnazija

Projektai

Projekto pavadinimas Vykdymo laikas Rezultatai 

(dalyvių skaičius)

„Mūsų protėvių takais“ 2009 m. 17 mokinių
„Būk tvirtas“ 2009m. 2200 Lt. 

230 mokinių

„Vanduo aplink mus“ 2009 m. 1300 Lt. 

30 mokinių

„Šachmatai – tai įdomi ir naudinga laisvalaikio forma“ 2009 m. 2000 Lt.
„M.E.S. Mes esame skirtingi“ 2009 m. 32 mokiniai 

1800 Lt.

„Kultūrinė veikla, tautinės savimonės ugdymas ir tradicijų išsaugojimas“ 2009 m. 750 Lt.
„Juodosios suknelės sapnas“ 2009 m. 15 mokinių
„Bibliotekų modernizavimas“ 2009 m. 93112.20 Lt.
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2009 – 2011 m.m. 132.930 Lt.
„Gyvename vieningame pasaulyje“ 2009 m. 7 mokiniai
“Vasaros akimirkos Lenkijoje: 

Vloclavek, Plock (teatras „Klajonė“) Biežglovskio pilis

Konstancin Jeziorna

Pultusk

2011 m. birželis – liepa   

(12 +14) mokinių

16 mokinių

(17 + 16) mokinių 16 mokinių

Vasaros poilsio stovykla 2010 m. 760 Lt. 

20 mokinių

„Tautos dvasios beieškant“ 2008-2010 m.m. 11 mokinių
„Žiemos fantazijos“ 2009-2010 m. m. 27 mokiniai
„Mokinukai“ 2009-2011 m. m. 16 mokinių
„Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ 2007 – 2013 m. 67847.34 Lt
„eTwinning (Tavo kraujas gelbsti gyvybę)“ 2010-2011 m. m. 21 mokinys
„Mokykla be patyčių“ 2010-2013 m. m. 588 mokiniai
„eTwinning (Europos gamta)“ 2010-2011 m. m. 31 mokinys
Vasaros poilsio stovykla „Lietuvos turtai“ 2010 – 2011 m. 2400 Lt. 

21 mokinys

Projektas „Totoriai Žalgirio mūšyje. Istorija – paveldas – galimybės“ 2011 – 2012 m. m. 35 mokiniai
„Elitinės asmenybės akademija“ 2011-2012 m. m. 36 mokiniai
„Piliečio žadintuvas“ 2011-2012 m.m. 20 mokinių
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa 2011-2012 m.m. 21 mokinių (2300 Lt)
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa 2012-2013 m. m. 20 mokinių (1400 Lt)
Projektas „Lyderių laikas“ 2012-2013 m. m. 

2013-2014 m. m.

23 mokytojai
Integruotas technologijų, lietuvių k. ir matematikos projektas „Būk matomas kelyje“ 2013-2014 m.m. 5-8 klasių ir gimnazijos klasių mokiniai
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa 2013-2014 m. m. 24 mokiniai (2400 Lt)
Tarptautinis teatrų festivalis Vloclavke 2014 m. birželį 3500 Lt
Lenkų kultūros festivalis „Kwiaty polskie“ 2014 m. 27 mokiniai
Tarptautinis projektas „Erasmus“ 2012-2013 m.m. 

2013-2014 m. m.  2014-2015 m. m.

53 mokiniai
„Laisvė – dovana ir atsakomybė“ 2013 – 2014 m. m. mokiniai, tėvai, gimnazi-jos ir Vilniaus rajono mo-kytojai
„Šeimos šventė“ 2013 m. Gimnazijos, Nemėžio bendruomenės
„Gerojo ganytojo šventė“ 2014, 2015 m. Gimnazijos, Nemėžio bendruomenės
„Šv. Rapolo Kalinausko pėdomis“ 2011-2012 m.m., 2014–2015 m.m. 40 mok. (7000 lt.) 

34 mok. (2000Є)

„Pavasarinė Žemės simfonija“ 2013 – 2015 m. 5 – 11 klasių mokiniai
„Aš tau namelį – tu man giesmelę“ 2014 m. vasaris – kovas 5 – 7 klasių mokiniai
„Lėk gervė, lėk gervelė“ 2014 m. sausis-vasaris 5 – 11 klasių mokiniai
„Vaikų metų knygos rinkimai“ 2013 -2015 m. m. 1- 4 klasių mokiniai
„Betlejem polskie“ teatras Klajonė 2013 m. 1 – 12 kl mokiniai, mokytojai, tėvai, buvę mokiniai
Vilniaus r. savivaldybės konkursas „Ateities karjera – kas tai?“ 2014 m. kovo 19 d. 6 mokiniai
„Atviros asmenybės daugiatautinėje kultūroje ugdymas“ (tarptautinis), teatras „Kaukė“ 2013-2014 m. m. 

2014-2015 m.m.

„Studijos“ dalyviai – IIIA mokiniai
„Mūsų dievo brolis“ teatras „Klajonė“ (Suvalkai, Eišiškės, Vilnius) 2014-2015 m.m. 1 – 12 kl mokiniai, mokytojai, tėvai, buvę mokiniai
„Oskaras ir ponia Rožė“ teatras „Klajonė“ (Rudamina, Egliškės, Nemenčinė) 2014-2015 m.m. 1 – 12 kl mokiniai, mokytojai, tėvai, buvę mokiniai
LR ŠMM Vaikų mokymo plaukti programos projektas 2014-2015 m.m. 

2015-2016 m.m.

5 mokinių klasės 

2 mokinių klasės

Lyderystės mokymai Pultuske (Lenkija) 2015 m. birželis 

2015 m., rugsėjis

2015 m. spalis

14 mokiniai 

7 mokiniai

7 mokiniai

„Gyvenu laisvai“ 2015 -2016 m. 25 mokiniai
Projektas „Gabus mokinys – biologijos mylėtojas“ bendradarbiavimas su Varmijos- Mozurijos universitetu Olštyne (Lenkija) 2013 m. lapkričio 17-23 d. 

2015 m. lapkričio 11-17 d.

3 mokiniai 

 

2 mokiniai

X Tarptautinis ekologinis turnyras „Negyvas medis – gyvūnų gyvenimo aplinka“ Vegoževo (Lenkija) 2015 m. birželio 12 d. 6 mokiniai
V Tarptautinis gamtos mokslų festivalis (biologija, fizika, chemija) 2015 m. gruodžio 11 d. 9 mokiniai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                            Jadvyga Pumpalavičienė

Tel.: 2355 324