Teikiama pagalba

Jums gali padėti… Psichologo asistentė – Agnieška Sobieska

Darbo vieta: 1 aukštas, 9 kab.
Darbo laikas: ketvirtadienis  – 11.30 – 15.30 val.; penktadienis –  9.00 – 15.00 val.

 Kreipkis į mokyklos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:

 • jei kyla sunkumų moksluose…
 • nesutari su draugais…
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais…
 • jautiesi vienišas, nemylimas…
 • sunku apsispręsti dėl būsimos profesijos…
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti…

Jums gali padėti… Socialinė pedagogė – Natalja Raudeliūnienė

Darbo vieta: 1 aukštas, 5 kab.
Darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadienis – 7.30 – 15.00 val.; penktadienis – 7.30 – 14.30 val.

Kreipkis į mane, jeigu:

 • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu…
  • kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti…
  • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan…

Socialinis pedagogas Tau padės:

 •  tapti visateisiu visuomenės nariu;
 •  pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 •  pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje;
 •  skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 •  skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 •  informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Jums gali padėti… Specialioji pedagogė – Ana Pavilovič-Jančis

Darbo vieta: 1 aukštas, 11a kab.
Darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadienis –  7.30 – 15.30 val.

Kreipkis į mane, jeigu:

 • esi labai talentingas ir gabus…
 • o gal sunku Tau mokytis kartu su klasės draugais…
 • kyla sunkumų moksluose…
 • Tau sunkiai sekasi įsiminti išgirstą ar pamatytą informaciją…
 • o gal nori, kad Tau nustatytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms…

Jums gali padėti… Logopedė – Regina Žukovska-Moskal

Darbo vieta: 1 aukštas, 11a  kab.
Darbo laikas: antradienis, ketvirtadienis – 8.30 – 15.45 val.; penktadienis – 8.30 – 15.35 val.

Kreipkis į mane, jeigu:

 • turi sakytinės ir rašytinės kalbos bei komunikacijos problemų…
 • nori išmokti taisyklingai tarti garsus…
 • nori įveikti rašymo bei skaitymo sunkumus…
 • išmokti sklandžiai kalbėti…
 • nori išlavinti rišliosios kalbos įgūdžius…

Parengė specialioji pedagogė – Ana Pavilovič-Jančis

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Vilniaus raj. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija

Sabina Žukovska, tel. (8659) 71927, el. p.sabina.zukovska@vvsb.lt

 

DARBO GRAFIKAS

 

Savaitės diena                      Darbo laikas                                   Pietų pertrauka

 

Pirmadienis                            6.30-11.30 ir 12.00-18.24             pietų pertrauka 11.30-12.00

Antradienis                            6.30-11.30 ir 12.00-18.24             pietų pertrauka 11.30-12.00

Trečiadienis                           6.30-11.30 ir 12.00-18.24             pietų pertrauka 11.30-12.00

Ketvirtadienis                        6.30-11.30 ir 12.00-18.24             pietų pertrauka 11.30-12.00

Penktadienis                          6.30-11.30 ir 12.00-18.24             pietų pertrauka 11.30-12.00

 

Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį

       6.30-10.30 darbas vyksta Vilniaus raj. Vėliučionio padalinyje

       11.00-18.24 darbas vyksta Vilniaus raj. Grigaičių padalinyje

Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio diena

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos sritys:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
 2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos sveikatos bendruomenei;
 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus;
 8. Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas;
 9. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 10. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.