Gimnazijos taryba

VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBA

2019 – 2020 m. m.

Pirmininkas: Česlava Šatkevič

Sekretorius: Jolanta Našlėnienė

Tėvų atstovai:

Česlava Šatkevič

Lilija Rogoža

Lilija Blaževič

Mokinių atstovai:

Maja Baranovska, IIIC gimnazijos klasės mokinė

Justė Luščinskytė, IVA gimnazijos klasės mokinė

Daniel Glinski, IC gimnazijos klasės mokinys

Mokytojų atstovai:   

Jolanta Našlėnienė, istorijos vyresn. mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja

Bekiras Jakubovskis, matematikos vyresn. mokytojas

Ana Pavilovič-Jančis, specialioji pedagogė metodininkė, biologijos vyresn. mokytoja