Administracija

Direktorius: Zbigniev Maciejevski (II vadybinė kategorija)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Ona Bevainienė (II vadybinė kategorija)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Jadvyga Pumpalavičienė (III vadybinė kategorija)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Juliana Buiko

Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus vedėja: Tatjana Markova (III vadybinė kategorija)

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: Vanda Artimavičienė