17 kodel

17 “ kodėl”

reikalingos knygos vaikams

1. Knygos lavina mūsų kalbą ir praturtina žodyną.

Jos moko mus reikšti mintis ir suprasti, ką kalba ir rašo kiti.

2.Knygos lavina mūsų mąstymą, praplečia mūsų pasaulio horizontus.

3. Knygos praturtina fantaziją ir moko galvoti vaizdais.

4. Iš knygų sužinome apie kitas šalis ir papročius, gamtą, techniką, istoriją ir apie viską, kas mums įdomu.

5. Knygos moko suprasti ir įsijausti ė kitų žmonių gyvenimą.

6. Knygos suteikia mums jėgų ir įkvėpimo. Jos vilioja ir linksmina, priverčia juoktis ir verkti, paguodžia ir parodo išeitį iš sunkios padėties.

7. Knygos pateikia daug svarbių klausimų, apie kuriuos verta susimąstyti.

8. Knygos moko mus elgesio normų, verčia susimąstyti apie gėrį ir blogį.

9. Knygos aiškina gyvenimą ir padeda suvokti ryšį tarp reiškinių.

10. Iš knygų suprantame, kad į bet kokią problemą galima žiūrėti įvairiai. Knygos parodo, kad konfliktą nebūtina spręsti jėga.

11. Knygos padeda mums pažinti save, savo vertę. Jos parodo, kad kiti žmonės galvoja, jaučiasi ir elgiasi taip pat, kai ir mes.

12. Knygos padeda suprasti kitus. Skaitydami kitų šalių rašytojų knygas ir matydami, kad jų mintys ir jausmai panašūs į mūsų, mes suprantame kitas tautas ir išsivaduojame nuo prietarų.

13. Knygos padeda įveikti vienatvę. Jas galima pasiimti bibliotekoje ir nešti kur nori.

14. Knygos – mūsų kultūrinio palikimo dalis.

15. Garsiai skaitant gerą vaikišką knygą, galima suteikti džiaugsmą suaugusiems ir vaikams. Ji jungia kartas.

16. Vaikiškos knygos atveria mums kelią į literatūrą. Tegu pirma pažintis su knyga tampa nepamirštamu įvykiu.

17. Vaikiškos knygos praturtina šalies kultūrą. Knygą kuria daugybė žmonių: rašytojai, leidėjai, redaktoriai, spaustuvininkai.