Modernizavimas

Bibliotekos projektai

  • Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas

Įgyvendinant Mokyklų tobulinimo programą plius Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) vykdo infrastruktūrinės plėtros projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas. Pagal atrankos kriterijus bei tvarka buvo išrinkta ir mūsų gimnazijos biblioteka dalyvauti projekte. Džiaugiamės, kad projektas įgyvendintas gauta įranga pagerino estetinį bibliotekos ir skaityklos įvaizdį bei  teikiamų paslaugų kokybę.

1

Prieš gaunant baldus ir įrangą, gimnaziją atnaujino biblioteką, padidino jos naudingąjį plotą. 2011 metais mūsų gimnazijoje naujai įrengta modernia internetinė skaitykla. Taigi, dabar turime pilnai naujais baldais aprūpintą bibliotekos abonemento patalpą ir internetinę skaityklą. Atnaujintoje bibliotekoje skaitytojai gali naudotis žymiai įvairesne technine įranga bei moksleiviams suteikiamos platesnės mokymo ir mokymosi galimybės. Dar 2010 metais gavome dovanų iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 100 knygų.

  • „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM ).
  • 234

2011-2013 m.  gimnazijos biblioteka dalyvauja „Mokyklų tobulinimo programos plius“ (MTP+) projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM ).

Tikslas:

Mokyklos bendruomenės (8-12 klasių mokinių) atskirties nuo kultūros proceso mažinimas, užtikrinant kultūros tekstų prieinamumą mokyklos bendruomenei, aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvedant į mokyklą.

Rezultatai:

Projekto dėka  gimnazijos iblioteka 2011-2013 metais nemokamai gauna 11 pavadinimų kultūros žurnalus: „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, o vykdomas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LMKA) kartu su partneriais – 11 meno kūrėjų sąjungų ir 11 kultūros žurnalų redakcijų.