Paslaugos

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • Konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • informacinių naujienų sklaida;
 • dokumentų išdavimas į namus;
 • naudojimasis dokumentais skaitykloje;
 • skaitytojų mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacinėmis priemonėmis;
 • nuolat veikiančios literatūros parodos;
 • dokumentų spausdinimas;
 • dokumentų skenavimas;
 • dokumentų kopijavimas;
 • naudojimasis kompiuteriais;
 • interneto prieiga;
 • naudojimasis kompiuteriniais diskais;
 • galimybė vesti pamokas ir įvairius renginius, naudojantis bibliotekos ir skaityklos techninėmis priemonėmis.

TECHNINĖS IR INFORMACINĖS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS :

 • 18 stacionarių  kompiuterių;
 • nešiojamas kompiuteris;
 • projektorius;
 • dokumentų kamera;
 • nešiojamas ekranas;
 • 2 daugiafunkciniai kopijavimo aparatai;
 • daugiafunkcinis spalvoto spausdinimo aparatas;
 • dokumentų įrišimo įrenginys;
 • muzikinis centras;
 • 2 kvitų spausdintuvai;
 • 2 brūkšninių kodų skaitytuvai.