Mokytojai

Irina Aniukštienė – mokytoja ekspertė, užsienio kalba (rusų)

Vytautas Arlauskas – vyresnysis mokytojas, technologijos

Rasa Arslan – vyresnioji mokytoja, dorinis ugdymas (tikyba)

Janina Bacevič – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Marina Beganskienė – vyresnioji mokytoja, anglų kalba

Božena Beleninik – mokytoja ekspertė, gimtoji kalba (lenkų)

Ala Belevič – mokytoja metodininkė, biologija, gamta ir žmogus, kūno kultūra

AleksandrBelkin – mokytojas, muzika

Ona Bevainienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė, matematika

Jolanta Bobina – vyresnioji mokytoja, informacinės technologijos

LiljanaBochanevič – vyresnioji mokytoja, fizika

Irena Boczarowa – vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

MiroslavBrižis – vyresnysis mokytojas, dailė

Viktorija Budakova – mokytoja, pradinis ugdymas

Juliana Buiko – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji mokytoja, chemija

Valentina Carelunga – vyresnioji mokytoja, priešmokyklinis ugdymas

Božena Černevska – mokytoja metodininkė, muzika

EkaterinaChernoivanova– mokytoja, pradinis ugdymas

ElnaraČurlu – vyresnioji mokytoja, užsienio kalba (anglų)

Gražina Dakševičienė – mokytoja, priešmokyklinis ugdymas

Asta Diržiuvienė – mokytoja metodininkė, lietuvių kalba

HalinaDubinowicz – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

V. D. – vyresnioji mokytoja, matematika

VieslavGaiževski – mokytojas, šokis

Rimantas Ganseniauskas – vyresnysis mokytojas, lietuvių kalba

Viktorija Ilkevič – mokytoja, pradinis ugdymas

Ana Ivanova – specialioji pedagogė,

TeresaJakubovska – mokytoja metodininkė, kūno kultūra

BekirasJakubovskis – vyresnysis mokytojas, matematika

Zita Jankauskienė – vyresnioji mokytoja, lietuvių kalba

Julija Jermakovič – mokytojo padėjėja, pradinio ugdymo mokytoja

Ana Jusevič – vyresnioji mokytoja, muzika

Irena Kisel – mokytoja metodininkė, matematika

Barbara Klincevič– vyresnioji mokytoja, matematika

Inga Kočiūnaitė-Poškė – vyresnioji socialinė pedagogė

Edita Kod – mokytojo padėjėja, lenkų kalba

TeresaKondratovič – mokytojo padėjėja, užsienio (rusų) kalba

TeresaKozak – vyresnioji mokytoja, dorinis ugdymas (etika), užsienio kalba (rusų)

Ana Krasovska – mokytoja metodininkė, technologijos

Virginija Kryčelienė – neformalaus švietimo grupės vadovė

Daiva Macijauskaitė-Raibienė – mokytoja, muzika

Ana Mackel – mokytoja metodininkė, lietuvių kalba

Tatjana Markova – mokytoja metodininkė, pradinis ugdymas; skyriaus, susijusio su ugdymu, vedėja

ChristinaMasalska – vyresnioji mokytoja, istorija

Jelena Masalskaja – vyresnioji mokytoja, informacinės technologijos, ekonomika

Raimonda Maskalėnienė – mokytojo padėjėja, ekonomika

TeresaMaslovska – vyresnioji mokytoja, lenkų kalba

GenrikaMikalajūnienė – mokytoja ekspertė, lietuvių kalba

Natalija Motina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Zinaida Muchlia – vyresnioji mokytoja, neformalaus švietimo grupės vadovė

Rima Muchlienė – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Jolanta Našlėnienė– vyresnioji mokytoja, istorija

J. N. – mokytoja, dorinis ugdymas (tikyba)

Božena Novicka – priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Donata Orlova – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Asta Pakalnienė – vyresnioji mokytoja, geografija

Galina Paukštienė – mokytoja, pradinis ugdymas

Jelena Piurkienė – mokytoja, lietuvių kalba, užsienio (anglų) kalba

DanutaPodlipska – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Beata Poliakovska – mokytoja metodininkė, lenkų kalba (gimtoji), istorija

Valerija Privalova – vyresnioji mokytoja, priešmokyklinis ugdymas

Jadvyga Pumpalavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji mokytoja, fizika

Božena Ragelienė – psichologė

NataljaRaudeliūnienė – socialinė pedagogė

Ieva Rukavičienė – vyresnioji mokytoja, lietuvių kalba (vaiko priežiūros atostogos)

LorytaSalnikienė –mokytoja metodininkė, pradinis ugdymas

Violeta Salvinska–mokytoja, ikimokyklinis ugdymas

Liucina Siatkovskė – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Inesa Sinkevič – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Vilma Sipavičiūtė – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Liudmila Sitnikova – mokytoja, chemija

AgnieškaSobieska – psichologė

Vita Šestakova – mokytojo padėjėja

Žana Širvinska – mokytoja, gamta ir žmogus, biologija, žmogaus sauga (vaiko priežiūros atostogos)

Rasa Šventoraitytė – vyresnioji mokytoja, lietuvių kalba

Jelena Tamašauskienė – mokytoja metodininkė, užsienio kalba (anglų)

Zuzana Trocka – vyresnioji logopede

Danguolė Verbilienė – vyresnioji mokytoja, ikimokyklinis ugdymas

Nijolė Vičienė – mokytoja metodininkė, pradinis ugdymas

Ina Tijūnaitė – vyresnioji mokytoja, užsienio kalba (anglų)

MichailVoitkevič – mokytojas metodininkas, kūno kultūra

Svetlana Voytkevich – mokytoja metodininkė, braižyba, dailė, technologijos

Honorata Volynec – vyresnioji mokytoja, užsienio kalbos (vokiečių)

Emilija Volodko – mokytoja, pradinis ugdymas

TerezaVorobej – mokytoja, dorinis ugdymas (tikyba)

Kristina Zajančkovska – vyresnioji mokytoja, pradinis ugdymas

Gražina Zigmantaitė – vyresnioji mokytoja, geografija

Regina Žukovska-Moskal – logopedė metodininkė