Baigiamajam mokyklų kultūrinio bendradarbiavimo iniciatyvų pristatymo renginiui pasibaigus

Š. m. gruodžio 6 dieną mūsų gimnazistai kartu su draugais iš Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos bei kitų ugdymo įstaigų dalyvavo baigiamajame Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo iniciatyvų pristatymo renginyje, kurį organizavo Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Jame buvo pristatytos jaunimo komandų iniciatyvos-projektai, vykdyti 2019 metais. Norime pasidžiaugti, kad mūsų gimnazija, pateikusi paraišką Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, gavo finansinę paramą projekto „Neatrasti Lietuvos istorijos ir kultūros puslapiai“ vykdymui ir sėkmingai jį įgyvendino.
Per lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, technologijų pamokas didesnį dėmesį skyrėme etnokultūros programos įgyvendinimui, labiau gilinomės į mūsų krašto papročius, tradicijas, domėjomės tarmėmis, organizavome viktoriną, skirtą Lietuvos  vietovardžių metams paminėti,  vykome į Lietuvių kalbos institutą,  net 2 dienas keliavome po kalvotąją Žemaitiją ir grožėjomės šio etnografinio regiono savita kultūra, papročiais, gamta  bei unikalia tarme.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Asta Diržiuvienė