Mėnesio archyvas: lapkričio 2020

Tolerancijos dienos proga I-IV klasių mokiniai lapkričio 20 d. dalyvavo nuotoliniame susitikime su Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos koordinatore. Išgirdome apie centro veiklą, sunkumus, su kuriais susiduria pabėgėliai Lietuvoje bei apie stereotipus, veikiančius mūsų požiūrį į kitokių rasių ir kultūrų žmones.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai

SPRENDIMAS DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sukurta nauja mobilioji programėlė ‘NOU’

Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu kartu sukūrė mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams yra nemokamai prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse.
NOU programėlę jau galite PARSISIŲSTI! Kviečiame išbandyti ir pasidalinti su #MOKINIAIS #MOKYTOJAIS #ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAIS!

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279.
Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių. Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.
Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą.