Karantino metu Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai mokėjo mokestį ugdymo reikmėms tenkinti (už lankytas ir nelankytas dienas) ir mokestį už vaikų maitinimą (tik už lankytas dienas, nereikalavome iš tėvų pateisinimų).
Nuo liepos 1 dienos vadovaujamės Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašo (toliau – Tvarka), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279, 4 punktu – už vaiko maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai) moka Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatytą 70 procentų vienos dienos vaiko maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną.
Primename, kad vadovaujantis Tvarkos 8 punktu, tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos (vaikai ugdomi pagal I modelį).