Lekcja pod tytułem „Znajdź przyjaciela i wspólnie świętuj Niepodległość Litwy” była poświęcona zbliżającemu się Dniu Odrodzenia Państwa Litewskiego, które przypada 16 lutego.
12 lutego na platformie Zoom odbyła się integracyjna lekcja, która połączyła uczniów z dwóch szkół rejonu wileńskiego: uczniów IIC kl. gimn. z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska, zastepca dyrektora Juliana Bujko) oraz uczniów z 9 i 10 klasy ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (nauczyciel metodyk historii Lucyna Łapszewicz, tymczasowo pełniąca obowiązki dyrektora Renata Starenkienė). Ogółem udział w lekcji wzięło 30 osób
Starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska dziękuje uczniom IIC kl. z Gimnazjum w Niemieżu za współpracę i udział w lekcji. Uczniowie nie tylko przyszykowali ciekawe, na wysokim poziomie prezentacje, ale również wykazali się swoją wiedzą na temat historii Litwy.